Vật tư Bơm bột khí nén

Tình trạng: 30 ngày

Phụ tùng cho bơm màng chuyên dụng bơm bột hãng ARO-Mỹ
– Mã: 637397 Động cơ khí nén PP10A.
– Mã: 637401-XX Vật tư phần khí bơm màng PP10A
– Mã: 637421 Động cơ khí nén bơm PP20A
– Mã: 637421 Động cơ khí nén PP30A
– Mã: 66312 Phụ kiện cấp khí cho bơm gồm bộ lọc điều áp và 5′ ống dẫn khí.
– Mã: 67183-1 Ông hút bột  kèm bộ kết nối và 10′ dây nối đất.
– Mã: 637421 Bộ kít sửa chữa phần khí
– Mã: 637303-XX bộ KIT sửa chữa phần lỏng cho bơm PP30A
– Mã: 637309-XX bộ KIT sửa chữa phần lỏng cho bơm PP20A
– Mã: 94091 Màng bơm; 94103 bóng bơm, bệ đỡ 94104-A bơm PP30A
– Mã: 94329-A Màng bơm; 93358-A bóng bơm, bệ đỡ94328-A bơm PP20A
– Mã: 94329-A Màng bơm; 93358-A bóng bơm, bệ đỡ94328-A bơm PP20A

Giá bán: Liên hệ
Đặt hàng

Sản phẩm chính hãng, có đầy đủ chứng chỉ CO, CQ.
Bảo hành thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
———————————————————————————–

Email Đặt Hàng: sales@tvpe.vn – Cellphone: 0937.366889

Phụ tùng cho bơm màng chuyên dụng bơm bột hãng ARO-Mỹ
– Mã: 637397 Động cơ khí nén PP10A.
– Mã: 637401-XX Vật tư phần khí bơm màng PP10A
– Mã: 637421 Động cơ khí nén bơm PP20A
– Mã: 637421 Động cơ khí nén PP30A
– Mã: 66312 Phụ kiện cấp khí cho bơm gồm bộ lọc điều áp và 5′ ống dẫn khí.
– Mã: 67183-1 Ông hút bột  kèm bộ kết nối và 10′ dây nối đất.
– Mã: 637421 Bộ kít sửa chữa phần khí
– Mã: 637303-XX bộ KIT sửa chữa phần lỏng cho bơm PP30A
– Mã: 637309-XX bộ KIT sửa chữa phần lỏng cho bơm PP20A
– Mã: 94091 Màng bơm; 94103 bóng bơm, bệ đỡ 94104-A bơm PP30A
– Mã: 94329-A Màng bơm; 93358-A bóng bơm, bệ đỡ94328-A bơm PP20A
– Mã: 94329-A Màng bơm; 93358-A bóng bơm, bệ đỡ94328-A bơm PP10A

Sản phẩm cùng danh mục