• Tìm theo
Xếp theo |

Showing 1–16 of 291 results

1.0 Máy đo khí, đo hơi xăng dầu

Xem chi tiết

1.1 Bình khí thở cách ly (SCBA)

Xem chi tiết

1.2 Bình khí thở nối ống (SCBA)

Xem chi tiết

1.3 Thiết bị thoát hiểm (EEBD)

Xem chi tiết

1.4 Mặt nạ phòng độc

Xem chi tiết

1.5 Bảo vệ chống rơi

Xem chi tiết

1.6 Bảo vệ đầu

Xem chi tiết

1.7 Bảo vệ tai

Xem chi tiết

1.8 Bảo vệ mắt

Xem chi tiết

1.9 Bảo vệ mặt

Xem chi tiết

2.0 Nhiệt kế điện tử xăng dầu

Xem chi tiết

2.1 Tỷ trọng kế điện tử xăng dầu, khí hóa lỏng LPG

Xem chi tiết

2.2 Nhớt kế điện tử xăng dầu

Xem chi tiết

2.3 Đo hàm lượng nước trong xăng dầu

Xem chi tiết

2.4 Đo tốc độ và lưu lượng gió

Xem chi tiết

2.5 Đo chỉ số Octane

Xem chi tiết

2.8 Máy chụp ảnh phòng nổ

Xem chi tiết

2.9 Điện thoại chống cháy nổ

Xem chi tiết

3.0 Dụng cụ xiết bu lông

Xem chi tiết

3.1 Dụng cụ cắt

Xem chi tiết

3.2 Dụng cụ khoan

Xem chi tiết

6.0 Bơm hút vét xăng dầu (Onshore)

Xem chi tiết

6.1 Bơm hút vét xăng dầu (Offshore)

Xem chi tiết

6.4 Quạt khí nén an toàn cháy nổ

Xem chi tiết

6.9 Bơm trung chuyển xăng dầu

Xem chi tiết

7.0 Lưu lượng kế khí hóa lỏng (LPG,LNG,CNG)

Xem chi tiết

7.0 Lưu lượng kế xăng dầu

Xem chi tiết

7.3 Bộ điều khiển hiển thị nhiệt độ

Xem chi tiết

7.3 Cảm biến nhiệt độ phòng nổ

Xem chi tiết

7.3 Đo áp suất xăng dầu, khí hóa lỏng

Xem chi tiết

7.3 Đo áp suất xăng dầu, khí hóa lỏng

Xem chi tiết

7.3 Đo nhiệt độ kiểu cơ

Xem chi tiết

7.3 Thiết bị đo nhiệt độ xăng dầu

Xem chi tiết

7.4.1 Đo mức bồn bể xăng dầu

Xem chi tiết

7.4.2 Đo mức bồn bể khí hóa lỏng LPG, LNG

Xem chi tiết

8.0 Van chặn xăng dầu

Xem chi tiết

8.1 Ống nối mềm xăng dầu

Xem chi tiết

9.0 Máy phân tích

Xem chi tiết