Hộp nối cáp phòng nổ SRCF
Hộp nối cáp phòng nổ SRCF
Liên hệ
Hộp nối cáp phòng nổ SRCF
Liên hệ

Hãng Haso-Balan
Đáp ứng tiêu chuẩn phòng nổ IM1 Ex ia I sử dụng trong mỏ hầm lò
Mô tả
Hộp nối cáp phòng nổ SRCF được thiết kế để kết nối và phân nhánh cáp viễn thông, quang học, cáp tín hiệu, cáp mạng hệ thống quan trắc khí mỏ tập trung và các cài đặt an toàn về bản chất và các mạch điều khiển tự động hóa.
Hộp phân phối SRCF là thiết bị thuộc loại M1 và 2G và có IP65 và do đó có thể được sử dụng trong tất cả các khu vực ngầm các mỏ có khí mê-tan nguy cơ nổ bụi than. Nó cũng có thể được sử dụng bởi ngành công nghiệp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
[1] Số lượng cổng nối cáp tín hiệu tối đa: 2÷12 đầu
[2] Số chân kết nối:
– Chân cắm cáp điện: 2 ÷ 20
– Chân cắm cáp quang: 2 ÷ 60

[3] Kiểu đầu nối
– Cáp điện: KVA; LZ B-4; LZ B-10; TOPJOB; ZT-20
– Cáp quang: SC/APC; SC/PC; E2000/APC; E2000/APC; ST hoặc hàn (welds)
[4] Đường kính cáp:
– Cổng nối M20x1,5: Cho cáp có đường kính từ Ø6 ÷ 13mm
– Cổng nối M25x1,5: Cho cáp có đường kính từ Ø7 ÷ 17mm
– Cổng nối M32x1,5: Cho cáp có đường kính từ Ø13 ÷ 21mm
– Cổng nối M40x1,5: Cho cáp có đường kính từ Ø17 ÷ 28mm
[5] Điều kiện làm việc
– Nhiệt độ môi trường: -20 ÷ 40ºC
– Độ ẩm: 0÷95% không đọng sương
[6] Kích thước ngoài:
– R1: 160x160x90mm
– R2: 160x260x90mm
– R3: 250x400x120mm
– G1: 200 x 150 x 110 mm
– G2: 210 x 210 x 117 mm
[7] Trọng lượng: 1~3 kg
[8] Cấp bảo vệ vỏ: IP65
[9] Cấp phòng nổ: IM1 Exia I Ma (Mining), II 2G Ex ia IIB T4 Gb (Industries) 

Hộp nối cáp phòng nổ SRC
Hộp nối cáp phòng nổ SRC
Liên hệ
Hộp nối cáp phòng nổ SRC
Liên hệ

Hãng Haso-Balan
Đáp ứng tiêu chuẩn phòng nổ IM1 Ex ia I sử dụng trong mỏ hầm lò
Mô tả
Hộp nối cáp điện phòng nổ SRC được thiết kế để kết nối cáp trong mạng viễn thông, tín hiệu, hệ thống giám sát khí mêtan tập trung và mạch điều khiển tự động hóa an toàn.
Hộp nối cáp SRC là thiết bị thuộc loại M1 và 2G và có cấp IP65 và do đó có thể được sử dụng trong tất cả các mỏ hầm lò nơi có nguy cơ cháy nổi khí mêtan và bụi than. Nó cũng có thể được sử dụng bởi ngành công nghiệp.
Cấu hình lựa chọn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
[1] Số lượng cáp kết nối tối đa: 2÷12 đầu
[2] Chân kết nối: 2÷120 
[3] Kiểu đầu nối: KVA, LZB-4, LZB-10, WAGO, ZT-20
[4] Đường kính cáp:
– Cổng nối M20x1,5: Cho cáp có đường kính từ Ø6 ÷ 13mm
– Cổng nối M25x1,5: Cho cáp có đường kính từ Ø7 ÷ 17mm
– Cổng nối M32x1,5: Cho cáp có đường kính từ Ø13 ÷ 21mm
– Cổng nối M40x1,5: Cho cáp có đường kính từ Ø17 ÷ 28mm
[5] Điều kiện làm việc
– Nhiệt độ môi trường: -20 ÷ 40ºC
– Độ ẩm: 0÷95% không đọng sương
[6] Kích thước ngoài:
– R1: 160x160x90mm
– R2: 160x260x90mm
– R3: 250x400x120mm
– G1: 200 x 150 x 110 mm
– G2: 210 x 210 x 117 mm
[7] Trọng lượng: 1~3 kg
[8] Cấp bảo vệ vỏ: IP65
[9] Cấp phòng nổ: IM1 Exia I Ma (Mining), II 2G Ex ia IIB T4 Gb (Industries) 

Hộp nối cáp quang phòng nổ SRF
Hộp nối cáp quang phòng nổ SRF
Liên hệ
Hộp nối cáp quang phòng nổ SRF
Liên hệ

Hãng Haso-Balan
Đáp ứng tiêu chuẩn phòng nổ IM1 Ex ia I sử dụng trong mỏ hầm lò
Mô tả
Hộp nối cáp SRF được thiết kế để kết nối cáp trong mạng cáp quang (đo từ xa, tín hiệu và
hệ thống an toàn và mạch điều khiển tự động hóa).
Hộp nối cáp SRF là thiết bị thuộc loại M1 và 2G và có IP65 và do đó có thể được sử dụng trong tất cả các mỏ hầm lò với khí mêtan đảm bảo an toàn trước nguy cơ nổ bụi than. Nó cũng có thể được sử dụng bởi ngành công nghiệp.
Cấu hình lựa chọn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
[1] Số lượng cổng nối cáp tín hiệu tối đa: 2÷12 đầu
[2] Số chân kết nối cáp quang: 2 ÷ 60
[3] Kiểu đầu nối cáp quang: SC/APC; SC/PC; E2000/APC; E2000/APC; ST hoặc hàn (welds)
[4] Đường kính cáp:
– Cổng nối M20x1,5: Cho cáp có đường kính từ Ø6 ÷ 13mm
– Cổng nối M25x1,5: Cho cáp có đường kính từ Ø7 ÷ 17mm
– Cổng nối M32x1,5: Cho cáp có đường kính từ Ø13 ÷ 21mm
– Cổng nối M40x1,5: Cho cáp có đường kính từ Ø17 ÷ 28mm
[5] Điều kiện làm việc
– Nhiệt độ môi trường: -20 ÷ 40ºC
– Độ ẩm: 0÷95% không đọng sương
[6] Kích thước ngoài:
– R1: 160x160x90mm
– R2: 160x260x90mm
– R3: 250x400x120mm
– G1: 200 x 150 x 110 mm
– G2: 210 x 210 x 117 mm
[7] Trọng lượng: 1~3 kg
[8] Cấp bảo vệ vỏ: IP65
[9] Cấp phòng nổ: I M1 Ex op is I Ma (Mining), II 2G Ex op is IIB T4 Gb (Industries)