Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A400 (DN400)
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A400 (DN400)
Liên hệ
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A400 (DN400)
Liên hệ

Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A400 (DN400) Model: MTFEx-10-A400
Hãng: Haso-Balan
* Cấp phòng nổ: IM1 Exia I Ma
* Lắp cố định cho đường ống DN400
* Ứng dụng giám sát lưu lượng thoát nước mỏ

Mô tả
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A400 (DN400) được thiết kế để đo lưu lượng của chất lỏng trong hệ thống đường ống kín với vận tốc tuyến tính từ 0.1 m/s đến 10 m/s ở (tiêu chuẩn). MTFEx-10 có thể đo lưu lượng dòng chảy của bất kỳ chất lỏng dẫn điện ví dụ:

• Nước thải và bùn thải.
• Axit, kiềm
• Chất lỏng thực phẩm (sữa, nước trái cây , bia, rượu)
• Nước uống, nước trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,..
MTFEx-10-A400 đáp ứng cấp phòng nổ IM1 và II 2G do đó có thể lắp đặt tại tất cả các vị trí trong mỏ khai thác hầm lò nơi có nguy cơ nổ khí mê tan và bụi than nổ có thể xảy ra. Thiết bị cũng có thể hoạt động trong các khu vực nguy hiểm bên ngoài công nghiệp đáp ứng zone 1, 2).
Tính năng và ưu điểm
• Nguyên lý điện từ không có bộ phận chuyển động, không gây kẹt tắc
• Đáp ứng tiêu chuẩn IM1 Exia I Ma được sử dụng trong môi trường mỏ hầm lò
• Có thể đo lưu lượng nước có tốc độ dòng chảy lên tới 10 m/s
• Áp suất làm việc lên tới PN16~PN40
• Phiên bản hiển thị từ xa với cáp có độ dài lên tới 100m
• Có nhiều lựa chọn điện cực đo Hastelloy, Tantalum, Tantanium, ..
• Bộ hiển thị LCD, hiển thị lưu lượng tổng, lưu lượng tức thời
• Có thể đo theo hai chiều, cấp bảo vệ đạt IP67
Ứng dụng
• Công nghiệp mỏ (Mining)

– Giám sát công suất thoát nước mỏ
– Đo lưu lượng nước thải và bùn thải.
• Công nghiệp hóa chất (Chemical Industries)
– Đo lưu lượng Axit, kiềm
• Công nghiệp thực phẩm (Food)
– Đo lưu lượng thực phẩm (sữa, nước trái cây , bia, rượu)
– Nước uống, nước trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,..
Chứng chỉ
• Cấp phòng nổ: IM1 Exia I Ma (Mỏ); II 2G Exia IIB T4 Gb (Công nghiệp)
• Chất lượng ISO9001:2015
• Sản phẩm được dán tem và cấp giấy kiểm định tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A400 (DN400)

Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A350 (DN350)
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A350 (DN350)
Liên hệ
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A350 (DN350)
Liên hệ

Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A350 (DN350) Model: MTFEx-10-A350
Hãng: Haso-Balan
* Cấp phòng nổ: IM1 Exia I Ma
* Lắp cố định cho đường ống DN350
* Ứng dụng giám sát lưu lượng thoát nước mỏ

Mô tả
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A350 (DN350) được thiết kế để đo lưu lượng của chất lỏng trong hệ thống đường ống kín với vận tốc tuyến tính từ 0.1 m/s đến 10 m/s ở (tiêu chuẩn). MTFEx-10 có thể đo lưu lượng dòng chảy của bất kỳ chất lỏng dẫn điện ví dụ:

• Nước thải và bùn thải.
• Axit, kiềm
• Chất lỏng thực phẩm (sữa, nước trái cây , bia, rượu)
• Nước uống, nước trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,..
MTFEx-10-A400 đáp ứng cấp phòng nổ IM1 và II 2G do đó có thể lắp đặt tại tất cả các vị trí trong mỏ khai thác hầm lò nơi có nguy cơ nổ khí mê tan và bụi than nổ có thể xảy ra. Thiết bị cũng có thể hoạt động trong các khu vực nguy hiểm bên ngoài công nghiệp đáp ứng zone 1, 2).
Tính năng và ưu điểm
• Nguyên lý điện từ không có bộ phận chuyển động, không gây kẹt tắc
• Đáp ứng tiêu chuẩn IM1 Exia I Ma được sử dụng trong môi trường mỏ hầm lò
• Có thể đo lưu lượng nước có tốc độ dòng chảy lên tới 10 m/s
• Áp suất làm việc lên tới PN16~PN40
• Phiên bản hiển thị từ xa với cáp có độ dài lên tới 100m
• Có nhiều lựa chọn điện cực đo Hastelloy, Tantalum, Tantanium, ..
• Bộ hiển thị LCD, hiển thị lưu lượng tổng, lưu lượng tức thời
• Có thể đo theo hai chiều, cấp bảo vệ đạt IP67
Ứng dụng
• Công nghiệp mỏ (Mining)

– Giám sát công suất thoát nước mỏ
– Đo lưu lượng nước thải và bùn thải.
• Công nghiệp hóa chất (Chemical Industries)
– Đo lưu lượng Axit, kiềm
• Công nghiệp thực phẩm (Food)
– Đo lưu lượng thực phẩm (sữa, nước trái cây , bia, rượu)
– Nước uống, nước trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,..
Chứng chỉ
• Cấp phòng nổ: IM1 Exia I Ma (Mỏ); II 2G Exia IIB T4 Gb (Công nghiệp)
• Chất lượng ISO9001:2015
• Sản phẩm được dán tem và cấp giấy kiểm định tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A350 (DN350)

Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A300 (DN300)
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A300 (DN300)
Liên hệ
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A300 (DN300)
Liên hệ

Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A300 (DN300) Model: MTFEx-10-A300
Hãng: Haso-Balan
* Cấp phòng nổ: IM1 Exia I Ma
* Lắp cố định cho đường ống DN300
* Ứng dụng giám sát lưu lượng thoát nước mỏ

Mô tả
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A300 (DN300) được thiết kế để đo lưu lượng của chất lỏng trong hệ thống đường ống kín với vận tốc tuyến tính từ 0.1 m/s đến 10 m/s ở (tiêu chuẩn). MTFEx-10 có thể đo lưu lượng dòng chảy của bất kỳ chất lỏng dẫn điện ví dụ:

• Nước thải và bùn thải.
• Axit, kiềm
• Chất lỏng thực phẩm (sữa, nước trái cây , bia, rượu)
• Nước uống, nước trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,..
MTFEx-10-A300 đáp ứng cấp phòng nổ IM1 và II 2G do đó có thể lắp đặt tại tất cả các vị trí trong mỏ khai thác hầm lò nơi có nguy cơ nổ khí mê tan và bụi than nổ có thể xảy ra. Thiết bị cũng có thể hoạt động trong các khu vực nguy hiểm bên ngoài công nghiệp đáp ứng zone 1, 2).
Tính năng và ưu điểm
• Nguyên lý điện từ không có bộ phận chuyển động, không gây kẹt tắc
• Đáp ứng tiêu chuẩn IM1 Exia I Ma được sử dụng trong môi trường mỏ hầm lò
• Có thể đo lưu lượng nước có tốc độ dòng chảy lên tới 10 m/s
• Áp suất làm việc lên tới PN16~PN40
• Phiên bản hiển thị từ xa với cáp có độ dài lên tới 100m
• Có nhiều lựa chọn điện cực đo Hastelloy, Tantalum, Tantanium, ..
• Bộ hiển thị LCD, hiển thị lưu lượng tổng, lưu lượng tức thời
• Có thể đo theo hai chiều, cấp bảo vệ đạt IP67
Ứng dụng
• Công nghiệp mỏ (Mining)

– Giám sát công suất thoát nước mỏ
– Đo lưu lượng nước thải và bùn thải.
• Công nghiệp hóa chất (Chemical Industries)
– Đo lưu lượng Axit, kiềm
• Công nghiệp thực phẩm (Food)
– Đo lưu lượng thực phẩm (sữa, nước trái cây , bia, rượu)
– Nước uống, nước trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,..
Chứng chỉ
• Cấp phòng nổ: IM1 Exia I Ma (Mỏ); II 2G Exia IIB T4 Gb (Công nghiệp)
• Chất lượng ISO9001:2015
• Sản phẩm được dán tem và cấp giấy kiểm định tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A300 (DN300)

Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A250 (DN250)
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A250 (DN250)
Liên hệ
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A250 (DN250)
Liên hệ

Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A250 (DN250) Model: MTFEx-10-A250
Hãng: Haso-Balan
* Cấp phòng nổ: IM1 Exia I Ma
* Lắp cố định cho đường ống DN250
* Ứng dụng giám sát lưu lượng thoát nước mỏ

Mô tả
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A250 (DN250) được thiết kế để đo lưu lượng của chất lỏng trong hệ thống đường ống kín với vận tốc tuyến tính từ 0.1 m/s đến 10 m/s ở (tiêu chuẩn). MTFEx-10 có thể đo lưu lượng dòng chảy của bất kỳ chất lỏng dẫn điện ví dụ:

• Nước thải và bùn thải.
• Axit, kiềm
• Chất lỏng thực phẩm (sữa, nước trái cây , bia, rượu)
• Nước uống, nước trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,..
MTFEx-10-A250 đáp ứng cấp phòng nổ IM1 và II 2G do đó có thể lắp đặt tại tất cả các vị trí trong mỏ khai thác hầm lò nơi có nguy cơ nổ khí mê tan và bụi than nổ có thể xảy ra. Thiết bị cũng có thể hoạt động trong các khu vực nguy hiểm bên ngoài công nghiệp đáp ứng zone 1, 2).
Tính năng và ưu điểm
• Nguyên lý điện từ không có bộ phận chuyển động, không gây kẹt tắc
• Đáp ứng tiêu chuẩn IM1 Exia I Ma được sử dụng trong môi trường mỏ hầm lò
• Có thể đo lưu lượng nước có tốc độ dòng chảy lên tới 10 m/s
• Áp suất làm việc lên tới PN16~PN40
• Phiên bản hiển thị từ xa với cáp có độ dài lên tới 100m
• Có nhiều lựa chọn điện cực đo Hastelloy, Tantalum, Tantanium, ..
• Bộ hiển thị LCD, hiển thị lưu lượng tổng, lưu lượng tức thời
• Có thể đo theo hai chiều, cấp bảo vệ đạt IP67
Ứng dụng
• Công nghiệp mỏ (Mining)

– Giám sát công suất thoát nước mỏ
– Đo lưu lượng nước thải và bùn thải.
• Công nghiệp hóa chất (Chemical Industries)
– Đo lưu lượng Axit, kiềm
• Công nghiệp thực phẩm (Food)
– Đo lưu lượng thực phẩm (sữa, nước trái cây , bia, rượu)
– Nước uống, nước trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,..
Chứng chỉ
• Cấp phòng nổ: IM1 Exia I Ma (Mỏ); II 2G Exia IIB T4 Gb (Công nghiệp)
• Chất lượng ISO9001:2015
• Sản phẩm được dán tem và cấp giấy kiểm định tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A250 (DN250)

Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A200 (DN200)
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A200 (DN200)
Liên hệ
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A200 (DN200)
Liên hệ

Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A200 (DN200) Model: MTFEx-10-A200
Hãng: Haso-Balan
* Cấp phòng nổ: IM1 Exia I Ma
* Lắp cố định cho đường ống DN200
* Ứng dụng giám sát lưu lượng thoát nước mỏ

Mô tả
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A200 (DN200) được thiết kế để đo lưu lượng của chất lỏng trong hệ thống đường ống kín với vận tốc tuyến tính từ 0.1 m/s đến 10 m/s ở (tiêu chuẩn). MTFEx-10 có thể đo lưu lượng dòng chảy của bất kỳ chất lỏng dẫn điện ví dụ:

• Nước thải và bùn thải.
• Axit, kiềm
• Chất lỏng thực phẩm (sữa, nước trái cây , bia, rượu)
• Nước uống, nước trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,..
MTFEx-10-A200 đáp ứng cấp phòng nổ IM1 và II 2G do đó có thể lắp đặt tại tất cả các vị trí trong mỏ khai thác hầm lò nơi có nguy cơ nổ khí mê tan và bụi than nổ có thể xảy ra. Thiết bị cũng có thể hoạt động trong các khu vực nguy hiểm bên ngoài công nghiệp đáp ứng zone 1, 2).
Tính năng và ưu điểm
• Nguyên lý điện từ không có bộ phận chuyển động, không gây kẹt tắc
• Đáp ứng tiêu chuẩn IM1 Exia I Ma được sử dụng trong môi trường mỏ hầm lò
• Có thể đo lưu lượng nước có tốc độ dòng chảy lên tới 10 m/s
• Áp suất làm việc lên tới PN16~PN40
• Phiên bản hiển thị từ xa với cáp có độ dài lên tới 100m
• Có nhiều lựa chọn điện cực đo Hastelloy, Tantalum, Tantanium, ..
• Bộ hiển thị LCD, hiển thị lưu lượng tổng, lưu lượng tức thời
• Có thể đo theo hai chiều, cấp bảo vệ đạt IP67
Ứng dụng
• Công nghiệp mỏ (Mining)

– Giám sát công suất thoát nước mỏ
– Đo lưu lượng nước thải và bùn thải.
• Công nghiệp hóa chất (Chemical Industries)
– Đo lưu lượng Axit, kiềm
• Công nghiệp thực phẩm (Food)
– Đo lưu lượng thực phẩm (sữa, nước trái cây , bia, rượu)
– Nước uống, nước trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,..
Chứng chỉ
• Cấp phòng nổ: IM1 Exia I Ma (Mỏ); II 2G Exia IIB T4 Gb (Công nghiệp)
• Chất lượng ISO9001:2015
• Sản phẩm được dán tem và cấp giấy kiểm định tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A200 (DN200)

Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A150 (DN150)
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A150 (DN150)
Liên hệ
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A150 (DN150)
Liên hệ

Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A150 (DN150) Model: MTFEx-10-A150
Hãng: Haso-Balan
* Cấp phòng nổ: IM1 Exia I Ma
* Lắp cố định cho đường ống DN150
* Ứng dụng giám sát lưu lượng thoát nước mỏ

Mô tả
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A150 (DN150) được thiết kế để đo lưu lượng của chất lỏng trong hệ thống đường ống kín với vận tốc tuyến tính từ 0.1 m/s đến 10 m/s ở (tiêu chuẩn). MTFEx-10 có thể đo lưu lượng dòng chảy của bất kỳ chất lỏng dẫn điện ví dụ:

• Nước thải và bùn thải.
• Axit, kiềm
• Chất lỏng thực phẩm (sữa, nước trái cây , bia, rượu)
• Nước uống, nước trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,..
MTFEx-10-A150 đáp ứng cấp phòng nổ IM1 và II 2G do đó có thể lắp đặt tại tất cả các vị trí trong mỏ khai thác hầm lò nơi có nguy cơ nổ khí mê tan và bụi than nổ có thể xảy ra. Thiết bị cũng có thể hoạt động trong các khu vực nguy hiểm bên ngoài công nghiệp đáp ứng zone 1, 2).
Tính năng và ưu điểm
• Nguyên lý điện từ không có bộ phận chuyển động, không gây kẹt tắc
• Đáp ứng tiêu chuẩn IM1 Exia I Ma được sử dụng trong môi trường mỏ hầm lò
• Có thể đo lưu lượng nước có tốc độ dòng chảy lên tới 10 m/s
• Áp suất làm việc lên tới PN16~PN40
• Phiên bản hiển thị từ xa với cáp có độ dài lên tới 100m
• Có nhiều lựa chọn điện cực đo Hastelloy, Tantalum, Tantanium, ..
• Bộ hiển thị LCD, hiển thị lưu lượng tổng, lưu lượng tức thời
• Có thể đo theo hai chiều, cấp bảo vệ đạt IP67
Ứng dụng
• Công nghiệp mỏ (Mining)

– Giám sát công suất thoát nước mỏ
– Đo lưu lượng nước thải và bùn thải.
• Công nghiệp hóa chất (Chemical Industries)
– Đo lưu lượng Axit, kiềm
• Công nghiệp thực phẩm (Food)
– Đo lưu lượng thực phẩm (sữa, nước trái cây , bia, rượu)
– Nước uống, nước trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,..
Chứng chỉ
• Cấp phòng nổ: IM1 Exia I Ma (Mỏ); II 2G Exia IIB T4 Gb (Công nghiệp)
• Chất lượng ISO9001:2015
• Sản phẩm được dán tem và cấp giấy kiểm định tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A150 (DN150)

Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A100 (DN100)
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A100 (DN100)
Liên hệ
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A100 (DN100)
Liên hệ

Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A100 (DN100) Model: MTFEx-10-A100
Hãng: Haso-Balan
* Cấp phòng nổ: IM1 Exia I Ma
* Lắp cố định cho đường ống DN100
* Ứng dụng giám sát lưu lượng thoát nước mỏ

Mô tả
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A100 (DN100) được thiết kế để đo lưu lượng của chất lỏng trong hệ thống đường ống kín với vận tốc tuyến tính từ 0.1 m/s đến 10 m/s ở (tiêu chuẩn). MTFEx-10 có thể đo lưu lượng dòng chảy của bất kỳ chất lỏng dẫn điện ví dụ:

• Nước thải và bùn thải.
• Axit, kiềm
• Chất lỏng thực phẩm (sữa, nước trái cây , bia, rượu)
• Nước uống, nước trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,..
MTFEx-10-A100 đáp ứng cấp phòng nổ IM1 và II 2G do đó có thể lắp đặt tại tất cả các vị trí trong mỏ khai thác hầm lò nơi có nguy cơ nổ khí mê tan và bụi than nổ có thể xảy ra. Thiết bị cũng có thể hoạt động trong các khu vực nguy hiểm bên ngoài công nghiệp đáp ứng zone 1, 2).
Tính năng và ưu điểm
• Nguyên lý điện từ không có bộ phận chuyển động, không gây kẹt tắc
• Đáp ứng tiêu chuẩn IM1 Exia I Ma được sử dụng trong môi trường mỏ hầm lò
• Có thể đo lưu lượng nước có tốc độ dòng chảy lên tới 10 m/s
• Áp suất làm việc lên tới PN16~PN40
• Phiên bản hiển thị từ xa với cáp có độ dài lên tới 100m
• Có nhiều lựa chọn điện cực đo Hastelloy, Tantalum, Tantanium, ..
• Bộ hiển thị LCD, hiển thị lưu lượng tổng, lưu lượng tức thời
• Có thể đo theo hai chiều, cấp bảo vệ đạt IP67
Ứng dụng
• Công nghiệp mỏ (Mining)

– Giám sát công suất thoát nước mỏ
– Đo lưu lượng nước thải và bùn thải.
• Công nghiệp hóa chất (Chemical Industries)
– Đo lưu lượng Axit, kiềm
• Công nghiệp thực phẩm (Food)
– Đo lưu lượng thực phẩm (sữa, nước trái cây , bia, rượu)
– Nước uống, nước trong hệ thống phòng cháy chữa cháy,..
Chứng chỉ
• Cấp phòng nổ: IM1 Exia I Ma (Mỏ); II 2G Exia IIB T4 Gb (Công nghiệp)
• Chất lượng ISO9001:2015
• Sản phẩm được dán tem và cấp giấy kiểm định tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.
Lưu lượng kế phòng nổ MTFEx-10-A100 (DN100)