Thiết bị đo hàm lượng nước trong xăng dầu OWM-250.2
Thiết bị đo hàm lượng nước trong xăng dầu ...
Liên hệ
Thiết bị đo hàm lượng nước trong xăng dầu ...
Liên hệ

Model: OWM-250.2
Hãng: Lemis-Hoa Kỳ
* Cấp phòng nổ ATEX zone 0 (sensor)
* Đầu đo kèm cáp dài tối đa 30m
* Đo đồng thời: Hàm lượng nước, nhiệt độ và mức

* Kiểu cầm tay đo tại hiện trường
Tổng quan
Thiết bị đo hàm lượng nước trong xăng dầu dòng OWM-250 dựa trên nguyên lý đo lưỡng cực thông qua phân tử nước hấp thụ.
Sử dụng một dải tần siêu cao lên đến 3,5 GHz sẽ xác định được sự hiện diện của độ ẩm nhất định trong một sản phẩm dầu mỏ. Độ thẩm từ của nước với tần số cao và siêu cao 0,5 đến 3,5 GHz băng thông rộng gây ra tổn thất năng lượng điện từ, đo độ tổn thất năng lượng điện từ có thể xách định chính xác hàm lượng ẩm tồn tại. Dựa trên nguyên lý đo này mang lại cho OWM-250 là sản phẩm duy nhất và hiệu quả nhất so với cùng loại trong phân khúc.
Thiết bị được kiểm tra và hiệu chuẩn nghiêm ngặt tại nhà máy đảm bảo độ chính xác cao và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố tốc độ dòng chảy thay đổi,…
Tính năng
• Các phép đo được thực hiện theo thời gian thực, chính xác cao
• Không có nguồn hạt nhân (phóng xạ)
• Thiết kế nhỏ gọn, di động
• Cài đặt đơn giản
• Không cần bảo trì
• Dễ dàng vận chuyển đến hiện trường
• Dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng
• Kiểm tra và hiệu chuẩn nhà máy nghiêm ngặt
• Đo và kiểm tra cho bồn bể lớn với chiều sâu nhúng lên tới 30m
• Được phép sử dụng trong môi trường chống cháy nổ
Ứng dụng
• Công nghiệp dầu khí
• Hệ thống cấp hóa chất chống tạo bọt và khử nhũ tương
• Xử lý nước thải
• Kiểm soát khử mặn
• Tự động khử nước trong két
Chứng chỉ
• Cấp phòng nổ cảm biến ATEX (zone 0): 1G EEx ia IIB
• Sản phẩm được dán tem và cấp chứng nhận kiểm định tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp

Thiết bị đo hàm lượng nước trong xăng dầu OWM-250.1
Thiết bị đo hàm lượng nước trong xăng dầu ...
Liên hệ
Thiết bị đo hàm lượng nước trong xăng dầu ...
Liên hệ

Model: OWM-250.1
Hãng: Lemis-Hoa Kỳ
* Cấp phòng nổ ATEX, IEC zone 0 (sensor)
* Đầu đo kèm cáp dài tối đa 6m
* Kiểu cầm tay đo tại hiện trường
Tổng quan
Thiết bị đo hàm lượng nước trong xăng dầu dòng OWM-250 dựa trên nguyên lý đo lưỡng cực thông qua phân tử nước hấp thụ.
Sử dụng một dải tần siêu cao lên đến 3,5 GHz sẽ xác định được sự hiện diện của độ ẩm nhất định trong một sản phẩm dầu mỏ. Độ thẩm từ của nước với tần số cao và siêu cao 0,5 đến 3,5 GHz băng thông rộng gây ra tổn thất năng lượng điện từ, đo độ tổn thất năng lượng điện từ có thể xách định chính xác hàm lượng ẩm tồn tại. Dựa trên nguyên lý đo này mang lại cho OWM-250 là sản phẩm duy nhất và hiệu quả nhất so với cùng loại trong phân khúc.
Thiết bị được kiểm tra và hiệu chuẩn nghiêm ngặt tại nhà máy đảm bảo độ chính xác cao và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố tốc độ dòng chảy thay đổi,…

Tính năng
• Các phép đo được thực hiện theo thời gian thực, chính xác cao
• Không có nguồn hạt nhân (phóng xạ)

• Thiết kế nhỏ gọn, di động
• Cài đặt đơn giản
• Không cần bảo trì
• Dễ dàng vận chuyển đến hiện trường
• Dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng

• Kiểm tra và hiệu chuẩn nhà máy nghiêm ngặt
• Được phép sử dụng trong môi trường chống cháy nổ
Ứng dụng
• Công nghiệp dầu khí
• Hệ thống cấp hóa chất chống tạo bọt và khử nhũ tương
• Xử lý nước thải
• Kiểm soát khử mặn
• Tự động khử nước trong két
Chứng chỉ
• Cấp phòng nổ cảm biến ATEX (zone 0): 1G EEx ia IIB
• Sản phẩm được dán tem và cấp chứng nhận kiểm định tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp

Thiết bị đo hàm lượng nước OCW-5005
Thiết bị đo hàm lượng nước OCW-5005
Liên hệ
Thiết bị đo hàm lượng nước OCW-5005
Liên hệ

Model: OCW-5005
Hãng: Lemis-Hoa Kỳ
* Dải đo 0~100% | Sai số ±0.2% | Lắp cố định
* Cấp phòng nổ ATEX, IEC zone 0 (sensor)

Mô tả
Thiết bị đo hàm lượng nước trong xăng dầu dòng OWM-5005 dựa trên nguyên lý đo lưỡng cực thông qua phân tử nước hấp thụ, kiểu lắp cố định. Sử dụng một dải tần siêu cao lên đến 3.5 GHz sẽ xác định được sự hiện diện của độ ẩm nhất định trong một sản phẩm dầu mỏ. Độ thẩm từ của nước với tần số cao và siêu cao 0,5 đến 3.5 GHz băng thông rộng gây ra tổn thất năng lượng điện từ, đo độ tổn thất năng lượng điện từ có thể xách định chính xác hàm lượng ẩm tồn tại. Dựa trên nguyên lý đo này mang lại cho OWM-5005 là sản phẩm duy nhất và hiệu quả nhất so với cùng loại trong phân khúc. Thiết bị được kiểm tra và hiệu chuẩn nghiêm ngặt tại nhà máy đảm bảo độ chính xác cao và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố tốc độ dòng chảy thay đổi...
Tính năng
• Các phép đo được thực hiện theo thời gian thực, chính xác cao
• Không có nguồn hạt nhân (phóng xạ)
• Thiết kế nhỏ gọn, di động
• Cài đặt đơn giản
• Không cần bảo trì
• Dễ dàng vận chuyển đến hiện trường
• Dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng
• Kiểm tra và hiệu chuẩn nhà máy nghiêm ngặt
• Được phép sử dụng trong môi trường chống cháy nổ
Ứng dụng
• Công nghiệp dầu khí
• Hệ thống cấp hóa chất chống tạo bọt và khử nhũ tương
• Xử lý nước thải
• Kiểm soát khử mặn
• Tự động khử nước trong két
Chứng chỉ
• Cấp phòng nổ cảm biến ATEX (zone 0): 1G EEx ia IIB
• Đáp ứng tiêu chuẩn CE: EN 61326; EN5011; EN50082-2
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO9001:2015
• Cấp bảo vệ vỏ: IP68
• Sản phẩm được dán tem và cấp chứng nhận kiểm định tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp

Thiết bị đo hàm lượng nước OCW-4005
Thiết bị đo hàm lượng nước OCW-4005
Liên hệ
Thiết bị đo hàm lượng nước OCW-4005
Liên hệ

Model: OCW-4005
Hãng: Lemis-Hoa Kỳ
* Dải đo 0~100% | Sai số ±0.5% | Lắp cố định
* Cấp phòng nổ ATEX, IEC zone 0 (sensor)


Mô tả
Thiết bị đo hàm lượng nước trong xăng dầu dòng OWM-4005 dựa trên nguyên lý đo lưỡng cực thông qua phân tử nước hấp thụ, kiểu lắp cố định. Sử dụng một dải tần siêu cao lên đến 3.5 GHz sẽ xác định được sự hiện diện của độ ẩm nhất định trong một sản phẩm dầu mỏ. Độ thẩm từ của nước với tần số cao và siêu cao 0,5 đến 3.5 GHz băng thông rộng gây ra tổn thất năng lượng điện từ, đo độ tổn thất năng lượng điện từ có thể xách định chính xác hàm lượng ẩm tồn tại. Dựa trên nguyên lý đo này mang lại cho OWM-4005 là sản phẩm duy nhất và hiệu quả nhất so với cùng loại trong phân khúc. Thiết bị được kiểm tra và hiệu chuẩn nghiêm ngặt tại nhà máy đảm bảo độ chính xác cao và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố tốc độ dòng chảy thay đổi,.
Tính năng
• Các phép đo được thực hiện theo thời gian thực, chính xác cao
• Không có nguồn hạt nhân (phóng xạ)
• Thiết kế nhỏ gọn, di động
• Cài đặt đơn giản
• Không cần bảo trì
• Dễ dàng vận chuyển đến hiện trường
• Dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng
• Kiểm tra và hiệu chuẩn nhà máy nghiêm ngặt
• Được phép sử dụng trong môi trường chống cháy nổ
Ứng dụng
• Công nghiệp dầu khí
• Hệ thống cấp hóa chất chống tạo bọt và khử nhũ tương
• Xử lý nước thải
• Kiểm soát khử mặn
• Tự động khử nước trong két
Chứng chỉ
Cấp phòng nổ cảm biến ATEX (zone 0): 1G EEx ia IIB
• Đáp ứng tiêu chuẩn CE: EN 61326; EN5011; EN50082-2
• Tiêu chuẩn chất lượng: ISO9001:2015
• Cấp bảo vệ vỏ: IP68
• Sản phẩm được dán tem và cấp chứng nhận kiểm định tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp