Điều hòa cửa sổ phòng nổ 24000BTU BKC-70
Điều hòa cửa sổ phòng nổ 24000BTU BKC-70
Liên hệ
Điều hòa cửa sổ phòng nổ 24000BTU BKC-70
Liên hệ

Model: BKC-70/220
Hãng: Warom-China
• Kiểu lắp đặt: cửa sổ
• Công suất làm lạnh: 3P (24000 BTU)
• Cấp phòng nổ: Zone 2

• Tiêu chuẩn: EN 60079; IEC 60079
• Diện tích phù hợp: 30~40m²

Điều hòa phòng nổ là gì ?

 • Khác với điều hòa thông thường, điều hòa phòng nổ được thiết kế một cách đặc biệt. Dựa trên nền tảng các dòng điều hòa trên thị trường, một số bộ phận sẽ được thay thế bằng các loại vật liệu an toàn không có từ tính, không tích điện, chống dầu, hóa chất, chịu được nhiệt độ, áp suất cao và không phát sinh tia lửa.
 • Gas lạnh sử dụng cho điều hòa phòng nổ là loại Gas không gây cháy nổ.
 • Các hệ thống điện tử, điều khiển của điều hòa được lắp đặt trong hộp phòng nổ đặc biệt, dù có sự cố cũng không làm phát sinh tia lửa hay cháy nổ ra bên ngoài.
 • Các linh kiện, dây dẫn, dây tín hiệu đều được thay thế bằng linh kiện có tính an toàn cao, phòng chống cháy nổ.

Lý do nên lắp điều hòa phòng chống cháy nổ ?

 • Bảo vệ tài sản và cơ sở hạ tầng, kho tàng vật tư nhà xưởng.
 • Bảo vệ an toàn cho người lao động
 • Bảo vệ môi trường.
 • Tuân thủ luật phòng cháy chữa chứa theo quy định hiện hành

 

Điều hòa cửa sổ phòng nổ 18000BTU BKC-50
Điều hòa cửa sổ phòng nổ 18000BTU BKC-50
Liên hệ
Điều hòa cửa sổ phòng nổ 18000BTU BKC-50
Liên hệ

Model: BKC-50/220
Hãng: Warom-China
• Kiểu lắp đặt: cửa sổ
• Công suất làm lạnh: 2P (18000 BTU)
• Cấp phòng nổ: Zone 2

• Tiêu chuẩn: EN 60079; IEC 60079
• Diện tích phù hợp: 22~32m²

Điều hòa phòng nổ là gì ?

 • Khác với điều hòa thông thường, điều hòa phòng nổ được thiết kế một cách đặc biệt. Dựa trên nền tảng các dòng điều hòa trên thị trường, một số bộ phận sẽ được thay thế bằng các loại vật liệu an toàn không có từ tính, không tích điện, chống dầu, hóa chất, chịu được nhiệt độ, áp suất cao và không phát sinh tia lửa.
 • Gas lạnh sử dụng cho điều hòa phòng nổ là loại Gas không gây cháy nổ.
 • Các hệ thống điện tử, điều khiển của điều hòa được lắp đặt trong hộp phòng nổ đặc biệt, dù có sự cố cũng không làm phát sinh tia lửa hay cháy nổ ra bên ngoài.
 • Các linh kiện, dây dẫn, dây tín hiệu đều được thay thế bằng linh kiện có tính an toàn cao, phòng chống cháy nổ.

Lý do nên lắp điều hòa phòng chống cháy nổ ?

 • Bảo vệ tài sản và cơ sở hạ tầng, kho tàng vật tư nhà xưởng.
 • Bảo vệ an toàn cho người lao động
 • Bảo vệ môi trường.
 • Tuân thủ luật phòng cháy chữa chứa theo quy định hiện hành

 

Điều hòa cửa sổ phòng nổ 12000BTU AR-054/040
Điều hòa cửa sổ phòng nổ 12000BTU AR-054/040
Liên hệ
Điều hòa cửa sổ phòng nổ 12000BTU AR-054/040
Liên hệ

Model: AR-054/040
Hãng: Artidor – EU
• Kiểu lắp đặt: cửa sổ
• Công suất làm lạnh: 3.7kW (12000 BTU)
• Cấp phòng nổ: Zone 2

• Tiêu chuẩn: EN 60079; EN 80079
• Diện tích phù hợp: 15~20 m²

Điều hòa phòng nổ là gì ?

 • Khác với điều hòa thông thường, điều hòa phòng nổ được thiết kế một cách đặc biệt. Dựa trên nền tảng các dòng điều hòa trên thị trường, một số bộ phận sẽ được thay thế bằng các loại vật liệu an toàn không có từ tính, không tích điện, chống dầu, hóa chất, chịu được nhiệt độ, áp suất cao và không phát sinh tia lửa.
 • Gas lạnh sử dụng cho điều hòa phòng nổ là loại Gas không gây cháy nổ.
 • Các hệ thống điện tử, điều khiển của điều hòa được lắp đặt trong hộp phòng nổ đặc biệt, dù có sự cố cũng không làm phát sinh tia lửa hay cháy nổ ra bên ngoài.
 • Các linh kiện, dây dẫn, dây tín hiệu đều được thay thế bằng linh kiện có tính an toàn cao, phòng chống cháy nổ.

Lý do nên lắp điều hòa phòng chống cháy nổ ?

 • Bảo vệ tài sản và cơ sở hạ tầng, kho tàng vật tư nhà xưởng.
 • Bảo vệ an toàn cho người lao động
 • Bảo vệ môi trường.
 • Tuân thủ luật phòng cháy chữa chứa theo quy định hiện hành

Điều hòa cửa sổ phòng nổ 9000BTU AR-054/030
Điều hòa cửa sổ phòng nổ 9000BTU AR-054/030
Liên hệ
Điều hòa cửa sổ phòng nổ 9000BTU AR-054/030
Liên hệ

Model: AR-054/030
Hãng: Artidor – EU
• Kiểu lắp đặt: cửa sổ
• Công suất làm lạnh: 2.75kW (9000 BTU)
• Cấp phòng nổ: Zone 2

• Tiêu chuẩn: EN 60079; EN 80079
• Diện tích phù hợp: 10~15m²

Điều hòa phòng nổ là gì ?

 • Khác với điều hòa thông thường, điều hòa phòng nổ được thiết kế một cách đặc biệt. Dựa trên nền tảng các dòng điều hòa trên thị trường, một số bộ phận sẽ được thay thế bằng các loại vật liệu an toàn không có từ tính, không tích điện, chống dầu, hóa chất, chịu được nhiệt độ, áp suất cao và không phát sinh tia lửa.
 • Gas lạnh sử dụng cho điều hòa phòng nổ là loại Gas không gây cháy nổ.
 • Các hệ thống điện tử, điều khiển của điều hòa được lắp đặt trong hộp phòng nổ đặc biệt, dù có sự cố cũng không làm phát sinh tia lửa hay cháy nổ ra bên ngoài.
 • Các linh kiện, dây dẫn, dây tín hiệu đều được thay thế bằng linh kiện có tính an toàn cao, phòng chống cháy nổ.

Lý do nên lắp điều hòa phòng chống cháy nổ ?

 • Bảo vệ tài sản và cơ sở hạ tầng, kho tàng vật tư nhà xưởng.
 • Bảo vệ an toàn cho người lao động
 • Bảo vệ môi trường.
 • Tuân thủ luật phòng cháy chữa chứa theo quy định hiện hành

Điều hòa chống cháy nổ Media 24000BTU (3P)
Điều hòa chống cháy nổ Media 24000BTU (3P)
Liên hệ
Điều hòa chống cháy nổ Media 24000BTU (3P)
Liên hệ

Model: BKF‐72
Xuất xứ: China
• Kiểu lắp đặt: Treo tường
• Công suất làm lạnh: 3P (24000BTU)
• Cấp phòng nổ: Zone 1&2
• Diện tích phù hợp: 30 ~40m²
• Hiệu: Media -China
• Sản phẩm được dán tem, cấp chứng nhận chống cháy nổ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp
Điều hòa phòng nổ là gì ?

 • Khác với điều hòa thông thường, điều hòa chống cháy nổ Media 24000BTU (3P) được thiết kế một cách đặc biệt dựa trên nền tảng dòng điều hiệu Media trong đó một số bộ phận sẽ được thay thế bằng các loại vật liệu an toàn không có từ tính, không tích điện, chống dầu, hóa chất, chịu được nhiệt độ, áp suất cao và không phát sinh tia lửa.
 • Gas lạnh sử dụng cho điều hòa phòng nổ là loại Gas không gây cháy nổ.
 • Các hệ thống điện tử, điều khiển của điều hòa được lắp đặt trong hộp phòng nổ đặc biệt, dù có sự cố cũng không làm phát sinh tia lửa hay cháy nổ ra bên ngoài.
 • Các linh kiện, dây dẫn, dây tín hiệu đều được thay thế bằng linh kiện có tính an toàn cao, phòng chống cháy nổ.

Lý do nên lắp điều hòa phòng chống cháy nổ ?

 • Bảo vệ tài sản và cơ sở hạ tầng, kho tàng vật tư nhà xưởng.
 • Bảo vệ an toàn cho người lao động
 • Bảo vệ môi trường.
 • Tuân thủ luật phòng cháy chữa chứa theo quy định hiện hành

 

Điều hòa chống cháy nổ TCL BKFR (1P~3P)
Điều hòa chống cháy nổ TCL BKFR (1P~3P)
Liên hệ
Điều hòa chống cháy nổ TCL BKFR (1P~3P)
Liên hệ

Model: BKFR
Hãng: Warom-China
• Kiểu: Treo tường, 2 chiều (làm lạnh & sưởi)
• Công suất làm lạnh: 1~3P (9000~24000BTU)
• Cấp phòng nổ: Zone 1&2
• Diện tích phù hợp: 10 ~480m²
• Hiệu: TCL-China
• Chứng chỉ: GB Certificate (ATEX option)
• Sản phẩm được dán tem, cấp giấy chứng nhận chống cháy nổ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp
Điều hòa phòng nổ là gì ?

 • Điều hòa chống cháy nổ Warom BKF được thiết kế dựa trên nền điều hòa TCL, một số bộ phận sẽ được thay thế bằng các loại vật liệu an toàn không có từ tính, không tích điện, chống dầu, hóa chất, chịu được nhiệt độ, áp suất cao và không phát sinh tia lửa.
 • Gas lạnh sử dụng cho điều hòa phòng nổ là loại Gas không gây cháy nổ.
 • Các hệ thống điện tử, điều khiển của điều hòa được lắp đặt trong hộp phòng nổ đặc biệt, dù có sự cố cũng không làm phát sinh tia lửa hay cháy nổ ra bên ngoài.
 • Các linh kiện, dây dẫn, dây tín hiệu đều được thay thế bằng linh kiện có tính an toàn cao, phòng chống cháy nổ.

Lý do nên lắp điều hòa phòng chống cháy nổ ?

 • Bảo vệ tài sản và cơ sở hạ tầng, kho tàng vật tư nhà xưởng.
 • Bảo vệ an toàn cho người lao động
 • Bảo vệ môi trường.
 • Tuân thủ luật phòng cháy chữa chứa theo quy định hiện hành

 

Điều hòa chống cháy nổ TCL BKF (1P~3P)
Điều hòa chống cháy nổ TCL BKF (1P~3P)
Liên hệ
Điều hòa chống cháy nổ TCL BKF (1P~3P)
Liên hệ

Model: BKF
Hãng: Warom-China
• Kiểu lắp đặt: Treo tường, 1 chiều
• Công suất làm lạnh: 1~3P (9000~24000BTU)
• Cấp phòng nổ: Zone 1&2
• Diện tích phù hợp: 10 ~480m²
• Hiệu: TCL-China
• Chứng chỉ: GB Certificate (ATEX option)
• Sản phẩm được dán tem, cấp giấy chứng nhận chống cháy nổ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp
Điều hòa phòng nổ là gì ?

 • Điều hòa chống cháy nổ Warom BKF được thiết kế dựa trên nền điều hòa TCL, một số bộ phận sẽ được thay thế bằng các loại vật liệu an toàn không có từ tính, không tích điện, chống dầu, hóa chất, chịu được nhiệt độ, áp suất cao và không phát sinh tia lửa.
 • Gas lạnh sử dụng cho điều hòa phòng nổ là loại Gas không gây cháy nổ.
 • Các hệ thống điện tử, điều khiển của điều hòa được lắp đặt trong hộp phòng nổ đặc biệt, dù có sự cố cũng không làm phát sinh tia lửa hay cháy nổ ra bên ngoài.
 • Các linh kiện, dây dẫn, dây tín hiệu đều được thay thế bằng linh kiện có tính an toàn cao, phòng chống cháy nổ.

Lý do nên lắp điều hòa phòng chống cháy nổ ?

 • Bảo vệ tài sản và cơ sở hạ tầng, kho tàng vật tư nhà xưởng.
 • Bảo vệ an toàn cho người lao động
 • Bảo vệ môi trường.
 • Tuân thủ luật phòng cháy chữa chứa theo quy định hiện hành

 

Điều hòa chống cháy nổ Gree 18000BTU (2.5P)
Điều hòa chống cháy nổ Gree 18000BTU (2.5P)
Liên hệ
Điều hòa chống cháy nổ Gree 18000BTU (2.5P)
Liên hệ

Model: BKT-5.0
Xuất xứ: China
• Kiểu lắp đặt: Treo tường
• Công suất làm lạnh: 2.5P (18000BTU)
• Cấp phòng nổ: Zone 1&2
• Diện tích phù hợp: 20 ~30m²
• Hiệu: Gree -China
• Sản phẩm được dán tem, cấp giấy chứng nhận chống cháy nổ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp
Điều hòa phòng nổ là gì ?

 • Khác với điều hòa thông thường, điều hòa phòng nổ được thiết kế một cách đặc biệt. Dựa trên nền tảng các dòng điều hòa trên thị trường, một số bộ phận sẽ được thay thế bằng các loại vật liệu an toàn không có từ tính, không tích điện, chống dầu, hóa chất, chịu được nhiệt độ, áp suất cao và không phát sinh tia lửa.
 • Gas lạnh sử dụng cho điều hòa phòng nổ là loại Gas không gây cháy nổ.
 • Các hệ thống điện tử, điều khiển của điều hòa được lắp đặt trong hộp phòng nổ đặc biệt, dù có sự cố cũng không làm phát sinh tia lửa hay cháy nổ ra bên ngoài.
 • Các linh kiện, dây dẫn, dây tín hiệu đều được thay thế bằng linh kiện có tính an toàn cao, phòng chống cháy nổ.

Lý do nên lắp điều hòa phòng chống cháy nổ ?

 • Bảo vệ tài sản và cơ sở hạ tầng, kho tàng vật tư nhà xưởng.
 • Bảo vệ an toàn cho người lao động
 • Bảo vệ môi trường.
 • Tuân thủ luật phòng cháy chữa chứa theo quy định hiện hành

 

Điều hòa không khí phòng nổ AR-050
Điều hòa không khí phòng nổ AR-050
Liên hệ
Điều hòa không khí phòng nổ AR-050
Liên hệ

Mã hiệu: AR-050
Xuất xứ: Châu Âu 
• Kiểu: Điều hòa cây
• Môi trường phòng nổ ATEX: Zone 1

• Tiêu chuẩn: EN 60079
• Công suất làm mát: 18000 ~ 52000 BTU

Đặc trưng sản phẩm:
• Đáp ứng các yêu cầu ATEX và IECEx
• Thích hợp cho các môi trường có khí, hơi hoặc sương mù, được phân loại là zone 1
• Máy nén piston 2 hoặc 4 xi lanh bán kín bán kín bền bỉ
• Quạt hướng trục mạnh mẽ với cánh quạt bằng nhôm
• Vỏ thép không gỉ AISI 316L
• Môi chất lạnh R134A
• Nhiệt độ môi trường lên đến 55 ºC
• Bộ điều khiển chống cháy với màn hình màu 3,8 “
• Tăng cường hộp kết nối an toàn để cài đặt dễ dàng 400 VAC, 3 P + N, 50 Hz
Ứng dụng

Máy điều hòa không khí AR-050 chống cháy nổ được chế tạo để đảm bảo một cách an toàn khí hậu thoải mái trong khu vực thoát ra khí, hơi hoặc sương mù có thể gây ra một khu vực nguy hiểm được phân loại là khu vực 1. Những máy điều hòa không khí này được thiết kế cho các điều kiện khắc nghiệt của biển, ngoài khơi và ven biển của các nước nhiệt đới: chúng có khả năng chống ăn mòn, bền và thích hợp với nhiệt độ môi trường lên đến 55°C.
Bằng cách tích hợp một bổ sung 
bộ trao đổi nhiệt và máy bơm nước, các thiết bị này có thể được sử dụng như một máy làm lạnh nước cho quy trình làm mát. Van 4 chiều tùy chọn nâng cấp máy điều hòa không khí hoặc máy làm lạnh nước đến một máy bơm nhiệt thực tế, cũng có khả năng sưởi ấm.
Các bộ điều khiển của máy điều hòa không khí đều được đặt trong một vỏ chống cháy không cần bảo dưỡng. Thiết bị có thể được vận hành bằng các công tắc và các nút ấn ở bên ngoài vỏ máy này. Màn hình màu đồ họa 3,8 inch mang lại cho người vận hành quan sát về nhiệt độ thực tế, trạng thái của hệ thống và cung cấp thông tin xử lý sự cố.
Các kết nối điện cho cáp nguồn và cho cảm biến tham chiếu nhiệt độ có thể dễ dàng được làm bằng thép không gỉ, tăng độ an toàn nhà ở. Không cần các tuyến cáp chống cháy nổ Ex d đặc biệt và thường khó lắp đặt.
Các chất làm lạnh khác có thể được áp dụng theo yêu cầu để tối ưu hóa hệ thống và tăng khả năng làm lạnh cho các dải nhiệt độ môi trường khác.
Máy điều hòa không khí hoặc máy làm lạnh nước AR-050 an toàn cháy nổ và đáp ứng các yêu cầu của Chỉ thị Châu Âu 2014/34 / EU (ATEX 114), sản phẩm loại II 2G, nhóm IIB và loại nhiệt độ T4. Các đơn vị được đánh dấu CE.

Điều hòa đặt sàn phòng nổ Gree BKT (5~14kW)
Điều hòa đặt sàn phòng nổ Gree BKT (5~14kW)
Liên hệ
Điều hòa đặt sàn phòng nổ Gree BKT (5~14kW)
Liên hệ

Model: BKT
Xuất xứ: Trung Quốc
• Kiểu đặt sàn, 2 chiều (làm lạnh& sưởi)
• Công suất làm lạnh: 5~14kW (17000~47000Btu/h)
• Cấp phòng nổ: Zone 1& 2 (IIA, IIB, IIC)
• Chứng chỉ: GB Certificate
• Gree -China brand
• Sản phẩm được dán tem, cấp chứng nhận chống cháy nổ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp

Điều hòa phòng nổ là gì ?

 • Khác với điều hòa thông thường, điều hòa đặt sàn phòng nổ Gree BKT được thiết kế một cách đặc biệt dựa trên nền tảng dòng điều hòa thương hiệu Gree-Trung Quốc, trong đó một số bộ phận sẽ được thay thế bằng các loại vật liệu an toàn không có từ tính, không tích điện, chống dầu, hóa chất, chịu được nhiệt độ, áp suất cao và không phát sinh tia lửa.
 • Gas lạnh sử dụng cho điều hòa phòng nổ là loại Gas không gây cháy nổ.
 • Các hệ thống điện tử, điều khiển của điều hòa được lắp đặt trong hộp phòng nổ đặc biệt, dù có sự cố cũng không làm phát sinh tia lửa hay cháy nổ ra bên ngoài.
 • Các linh kiện, dây dẫn, dây tín hiệu đều được thay thế bằng linh kiện có tính an toàn cao, phòng chống cháy nổ.

Lý do nên lắp điều hòa phòng chống cháy nổ ?

 • Bảo vệ tài sản và cơ sở hạ tầng, kho tàng vật tư nhà xưởng.
 • Bảo vệ an toàn cho người lao động
 • Bảo vệ môi trường.
 • Tuân thủ luật phòng cháy chữa chứa theo quy định hiện hành

Ứng dụng

 • Kho chứa hóa chất, kho chứa pin, trạm sạc.
 • Kho chứa dầu mỡ, cồn, chất oxy hóa, chất thải ăn mòn.
 • Kho chứa bình khí nén, bồn bể xăng dầu, khí hóa lỏng.
 • Tàu chở nhiên liệu, hóa chất, khí hóa lỏng,..
 • Giàn khoan dầu, hầm mỏ, công trình ngầm,..
 • Phòng thí nghiệm, phòng sản xuất gần khu vực có nguy cơ cháy nổ cao
  Công nghiệp: Oil&Gas, Mining, Plastic, Solar, Seimiconductor, Electronic,…


Điều hòa đặt sàn phòng nổ Warom BKG-70/220
Điều hòa đặt sàn phòng nổ Warom BKG-70/220
Liên hệ
Điều hòa đặt sàn phòng nổ Warom BKG-70/220
Liên hệ

Model: BKG-70/220
Hãng: Warom – China
• Kiểu lắp đặt: đặt sàn, 1 chiều (làm lạnh)
• Công suất làm lạnh: 24000 BTU
• Cấp phòng nổ: Zone 1& 2 (IIA, IIB, IIC)
• Chứng chỉ: ATEX hoặc GB Certificate
• Sản phẩm được dán tem, cấp giấy chứng nhận chống cháy nổ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp

Điều hòa phòng nổ là gì ?

 • Khác với điều hòa thông thường, điều hòa phòng nổ được thiết kế một cách đặc biệt. Dựa trên nền tảng các dòng điều hòa trên thị trường, một số bộ phận sẽ được thay thế bằng các loại vật liệu an toàn không có từ tính, không tích điện, chống dầu, hóa chất, chịu được nhiệt độ, áp suất cao và không phát sinh tia lửa.
 • Gas lạnh sử dụng cho điều hòa phòng nổ là loại Gas không gây cháy nổ.
 • Các hệ thống điện tử, điều khiển của điều hòa được lắp đặt trong hộp phòng nổ đặc biệt, dù có sự cố cũng không làm phát sinh tia lửa hay cháy nổ ra bên ngoài.
 • Các linh kiện, dây dẫn, dây tín hiệu đều được thay thế bằng linh kiện có tính an toàn cao, phòng chống cháy nổ.

Lý do nên lắp điều hòa phòng chống cháy nổ ?

 • Bảo vệ tài sản và cơ sở hạ tầng, kho tàng vật tư nhà xưởng.
 • Bảo vệ an toàn cho người lao động
 • Bảo vệ môi trường.
 • Tuân thủ luật phòng cháy chữa chứa theo quy định hiện hành

Ứng dụng

 • Kho chứa hóa chất, kho chứa pin, trạm sạc.
 • Kho chứa dầu mỡ, cồn, chất oxy hóa, chất thải ăn mòn.
 • Kho chứa bình khí nén, bồn bể xăng dầu, khí hóa lỏng.
 • Tàu chở nhiên liệu, hóa chất, khí hóa lỏng,..
 • Giàn khoan dầu, hầm mỏ, công trình ngầm,..
 • Phòng thí nghiệm, phòng sản xuất gần khu vực có nguy cơ cháy nổ cao
  Công nghiệp: Oil&Gas, Mining, Plastic, Solar, Seimiconductor, Electronic,…


Điều hòa đặt sàn phòng nổ Warom BKGR-70/220
Điều hòa đặt sàn phòng nổ Warom BKGR-70/220
Liên hệ
Điều hòa đặt sàn phòng nổ Warom BKGR-70/220
Liên hệ

Model: BKGR-70/220
Hãng: Warom – China
• Kiểu lắp đặt: đặt sàn, 2 chiều (làm lạnh & sưởi)
• Công suất làm lạnh: 24000 BTU
• Cấp phòng nổ: Zone 1& 2 (IIA, IIB, IIC)
• Chứng chỉ: ATEX hoặc GB Certificate
• Sản phẩm được dán tem, cấp giấy chứng nhận chống cháy nổ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp

Điều hòa phòng nổ là gì ?

 • Khác với điều hòa thông thường, điều hòa phòng nổ được thiết kế một cách đặc biệt. Dựa trên nền tảng các dòng điều hòa trên thị trường, một số bộ phận sẽ được thay thế bằng các loại vật liệu an toàn không có từ tính, không tích điện, chống dầu, hóa chất, chịu được nhiệt độ, áp suất cao và không phát sinh tia lửa.
 • Gas lạnh sử dụng cho điều hòa phòng nổ là loại Gas không gây cháy nổ.
 • Các hệ thống điện tử, điều khiển của điều hòa được lắp đặt trong hộp phòng nổ đặc biệt, dù có sự cố cũng không làm phát sinh tia lửa hay cháy nổ ra bên ngoài.
 • Các linh kiện, dây dẫn, dây tín hiệu đều được thay thế bằng linh kiện có tính an toàn cao, phòng chống cháy nổ.

Lý do nên lắp điều hòa phòng chống cháy nổ ?

 • Bảo vệ tài sản và cơ sở hạ tầng, kho tàng vật tư nhà xưởng.
 • Bảo vệ an toàn cho người lao động
 • Bảo vệ môi trường.
 • Tuân thủ luật phòng cháy chữa chứa theo quy định hiện hành

Ứng dụng

 • Kho chứa hóa chất, kho chứa pin, trạm sạc.
 • Kho chứa dầu mỡ, cồn, chất oxy hóa, chất thải ăn mòn.
 • Kho chứa bình khí nén, bồn bể xăng dầu, khí hóa lỏng.
 • Tàu chở nhiên liệu, hóa chất, khí hóa lỏng,..
 • Giàn khoan dầu, hầm mỏ, công trình ngầm,..
 • Phòng thí nghiệm, phòng sản xuất gần khu vực có nguy cơ cháy nổ cao
  Công nghiệp: Oil&Gas, Mining, Plastic, Solar, Seimiconductor, Electronic,…


Điều hòa không khí phòng nổ AR-051
Điều hòa không khí phòng nổ AR-051
Liên hệ
Điều hòa không khí phòng nổ AR-051
Liên hệ

Model: AR-051
Xuất xứ: EU
• Kiểu lắp đặt âm trần
• Môi trường phòng nổ ATEX: Zone 2

• Tiêu chuẩn: EN 60079, EN 80079-37:2016
• Công suất làm mát từ: 5 kW ~14kW

Đặc trưng sản phẩm
• Dựa trên loạt hệ thống điều hòa không khí RAV của Toshiba
• Được cấp chứng nhận ATEX 
• An toàn chống nổ cho môi trường khí và hơi, thích hợp để sử dụng tại zone 2
• Công suất máy từ 2,5 đến 14 kW, làm mát và sưởi ấm (2 chiều)
• Nhiệt độ môi trường từ -27 ° C đến +52 ° C
• Nhỏ gọn và chống ăn mòn cho môi trường công nghiệp, 
• Có thể tùy chọn lớp phủ của cánh tản nhiệt và ống đồng
Mô tả
Máy điều hòa không khí phòng nổ AR-051 dựa trên dòng máy điều hòa không khí RAV của Toshiba và được chế tạo cải tiến để đảm bảo hoạt động được an toàn cháy nổ trong một khu vực có khí, hơi hoặc sương mù có thể gây nổ theo zone 2. Các thiết bị được sử dụng rộng rãi trong các không gian văn phòng, khu sinh hoạt tạm thời ngoài khơi, cabin cần trục và tại các kho chứa hóa chất và chất dễ cháy.
Tùy theo công suất yêu cầu mà có thể lựa chọn dàn lạnh treo tường hoặc âm trần. Dàn lạnh kiểu ống dẫn hoặc kiểu cassette cũng có thể được cung cấp theo yêu cầu. Các phiên bản multisplit cũng nằm trong số các tùy chọn mở rộng.

Máy điều hòa không khí AR-051 được chứng nhận phù hợp với chỉ thị Châu Âu 2014/34 / EU (ATEX 114) và được đánh dấu CE. Hệ thống có thể bao gồm một tổ hợp các khối an toàn nổ và không an toàn nổ, tùy thuộc vào sự phân vùng của khu vực đặt các khối. Trong quá trình chuyển đổi các thiết bị sang an toàn cháy nổ, sự chú ý lớn nhất có thể được dành cho khả năng bảo trì và sự dễ dàng mà các thiết bị có thể được lắp đặt. Các chức năng vẫn hoàn toàn không thay đổi.

Để đặt trong môi trường ăn mòn, một số phiên bản chống ăn mòn luôn có sẵn với cánh tản nhiệt và ống đồng được sơn phủ. và cũng có thể được thêm một lớp phủ bảo vệ bổ sung. Ngoài hệ thống của Toshiba, chúng tôi cũng có thể chuyển đổi hệ thống từ các nhà sản xuất khác sang hệ thống an toàn cháy nổ. Yêu cầu các khả năng.

Điều hòa âm trần phòng nổ Daikin AR-052
Điều hòa âm trần phòng nổ Daikin AR-052
Liên hệ
Điều hòa âm trần phòng nổ Daikin AR-052
Liên hệ

Model: AR-052
Xuất xứ: EU/ China
• Kiểu lắp đặt: Âm trần (Celling type)
• Công suất làm mát từ: 9000 ~45000BTU
• Môi trường phòng nổ ATEX: Zone 2

• Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; EN 60079; EN 80079
• Diện tích phù hợp: 15 ~75m²
• Daikin brand
• Sản phẩm được dán tem, cấp chứng nhận chống cháy nổ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp

Mô tả

 • Máy điều hòa treo tường phòng nổ AR-052 dựa trên dòng máy điều hòa không khí Daikin và được chế tạo để đảm bảo an toàn sử dụng trong điều kiện môi trường có khí, hơi hoặc sương mù có thể gây ra cháy nổ cấp zone 2. AR-052 được sử dụng rộng rãi trong các khu văn phòng, khu sinh hoạt tạm thời ngoài khơi, cabin cần trục và tại các kho chứa hóa chất, kho chứa xăng dầu hoặc chất dễ cháy.
 • Tùy theo công suất yêu cầu mà có thể lựa chọn dàn lạnh âm trần. Dàn lạnh kiểu ống dẫn hoặc kiểu cassette cũng có thể cung cấp theo yêu cầu. 
 • AR-052 được cấp chứng nhận phù hợp với chỉ thị Châu Âu 2014/34/EU (ATEX 114) và được đánh dấu CE.
 • Hệ thống gồm có một tổ hợp các khối an toàn cháy nổ hoặc giàn lạnh án toàn cháy nổ, giàn nóng không yêu cầu chống cháy nổ tùy thuộc vào khu vực đặt các giàn đó. Trong quá trình chuyển đổi các thiết bị sang an toàn cháy nổ, chú ý lớn nhất là vị trí lắp đặt các thiết bị để thuận tiện cho công tác bảo trì.
  Option: Người dùng có thể lựa chọn một lớp phủ thêm để bảo vệ khi sử dụng trong môi trường có hơi ăn mòn.

Đặc trưng sản phẩm

 • Dựa trên nền tảng điều hòa không khí của hãng Dainkin
 • Được cấp chứng nhận ATEX 
 • An toàn chống nổ cho môi trường khí và hơi, thích hợp để sử dụng tại zone 2
 • Công suất máy từ từ 3,4 đến 13,4 kW, làm mát và sưởi ấm (hai chiều)
 • Nhiệt độ môi trường từ -20°C đến +52°C
 • Ứng dụng trong môi trường công nghiệp hoặc dân dụng, nhỏ gọn, dễ lắp đặt, bảo trì
 • Có thể tùy chọn lớp phủ của cánh tản nhiệt và ống đồng

Lý do nên lắp điều hòa phòng chống cháy nổ ?

 • Bảo vệ tài sản và cơ sở hạ tầng, kho tàng vật tư nhà xưởng.
 • Bảo vệ an toàn cho người lao động
 • Bảo vệ môi trường.
 • Tuân thủ luật phòng cháy chữa chứa theo quy định hiện hành
Điều hòa lắp trần phòng nổ Toshiba AR-051
Điều hòa lắp trần phòng nổ Toshiba AR-051
Liên hệ
Điều hòa lắp trần phòng nổ Toshiba AR-051
Liên hệ

Model: AR-051
Hãng: Artidor – EU
• Kiểu lắp đặt: Lắp trần (Celling)
• Công suất làm mát từ: 12000 ~48000BTU
• Môi trường phòng nổ ATEX: Zone 2
• Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; EN 60079; EN 80079
• Diện tích phù hợp: 20 ~80m²
• Toshiba brand
• Sản phẩm được dán tem, cấp chứng nhận chống cháy nổ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp
Mô tả
Máy điều hòa không khí chống cháy nổ của Artidor được chế tạo để đảm bảo làm mát hoặc sưởi ấm một cách an toàn tại các khu vực có khí, hơi hoặc sương mù có khả năng gây cháy nổ theo cấp độ Zone 2. Thiết bị này được sử dụng rộng rãi trong không gian văn phòng, khu nhà ở tạm thời ngoài khơi, cabin cần cẩu và tại các kho bảo quản hóa chất và chất dễ cháy.
Tùy theo công suất yêu cầu mà có thể lựa chọn dàn lạnh treo tường, lắp trần hoặc kiểu cassette.
Máy điều hòa không khí Artidor an toàn cháy nổ và được chứng nhận theo chỉ thị Châu Âu 2014/34/EU (ATEX 114) và được đánh dấu CE. Hệ thống có thể kết hợp giữa các bộ phận dàn nóng, dàn lạnh an toàn nổ và không an toàn nổ, tùy thuộc vào việc phân vùng khu vực nơi các đơn vị được đặt.
Trong quá trình chuyển đổi các thiết bị sang an toàn cháy nổ, cần chú ý nhiều nhất đến khả năng bảo trì và dễ dàng cài đặt, sử dụng nhưng vẫn đảm bảo các chức năng nguyên vẹn. Để lắp đặt trong môi trường ăn mòn, một số phiên bản chống ăn mòn có sẵn với các cánh tản nhiệt và đồng được phủ tại nhà máy. Ống và lớp phủ bổ sung của tấm thép mạ. Các thiết bị tiêu chuẩn cũng có thể được cung cấp thêm một lớp phủ bảo vệ. Ngoài hệ thống của Toshiba, chúng tôi còn có thể chuyển đổi hệ thống của các hãng khác sang an toàn cháy nổ. 
Tính năng
• Dựa trên nền của điều hòa hiệu Toshiba
• Chứng nhận ATEX
• Thích hợp sử dụng ở Zone 2
• Công suất từ 2,5 đến 14 kW, 2 chiều làm mát và sưởi ấm
• Nhiệt độ môi trường xung quanh từ -27 °C đến +52 °C
• Có sẵn tùy chọn cho lĩnh vực công nghiệp có môi trường chống ăn mòn
• Có thể lựa chọn lớp phủ bảo vệ bổ sung
• Kết hợp giữa an toàn cháy nổ và tiêu chuẩn có thể có các bộ phận không an toàn cháy nổ


Lý do nên lắp điều hòa phòng chống cháy nổ ?
Bảo vệ tài sản và cơ sở hạ tầng, kho tàng vật tư nhà xưởng.
Bảo vệ an toàn cho người lao động
Bảo vệ môi trường.
Tuân thủ luật phòng cháy chữa chứa theo quy định hiện hành

Điều hòa chống cháy nổ Gree 28KW BKT-40
Điều hòa chống cháy nổ Gree 28KW BKT-40
Liên hệ
Điều hòa chống cháy nổ Gree 28KW BKT-40
Liên hệ

Model: BKT-40
Xuất xứ: China
• Kiểu lắp đặt: Lắp trần
• Công suất làm lạnh: 28kW (95000BTU)
• Cấp phòng nổ: Zone 1&2
• Diện tích phù hợp: 150m²
• Hiệu: Gree -China
• Sản phẩm được dán tem, cấp giấy chứng nhận chống cháy nổ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp
Điều hòa phòng nổ là gì ?

 • Khác với điều hòa thông thường, điều hòa phòng nổ được thiết kế một cách đặc biệt. Dựa trên nền tảng các dòng điều hòa trên thị trường, một số bộ phận sẽ được thay thế bằng các loại vật liệu an toàn không có từ tính, không tích điện, chống dầu, hóa chất, chịu được nhiệt độ, áp suất cao và không phát sinh tia lửa.
 • Gas lạnh sử dụng cho điều hòa phòng nổ là loại Gas không gây cháy nổ.
 • Các hệ thống điện tử, điều khiển của điều hòa được lắp đặt trong hộp phòng nổ đặc biệt, dù có sự cố cũng không làm phát sinh tia lửa hay cháy nổ ra bên ngoài.
 • Các linh kiện, dây dẫn, dây tín hiệu đều được thay thế bằng linh kiện có tính an toàn cao, phòng chống cháy nổ.

Lý do nên lắp điều hòa phòng chống cháy nổ ?

 • Bảo vệ tài sản và cơ sở hạ tầng, kho tàng vật tư nhà xưởng.
 • Bảo vệ an toàn cho người lao động
 • Bảo vệ môi trường.
 • Tuân thủ luật phòng cháy chữa chứa theo quy định hiện hành

 

Máy chụp ảnh phòng nổ Excam1204 (16.4 MP)
Máy chụp ảnh phòng nổ Excam1204 (16.4 MP)
Liên hệ
Máy chụp ảnh phòng nổ Excam1204 (16.4 MP)
Liên hệ

Model: EXCAM-1204
Xuất xứ: Trung Quốc
• Độ phân giải: 14.6 Megapixel
• Quay video và chụp ảnh 4K HD
• Cấp phòng nổ (Zone 1, 2): Ex ib IIC T5 Gb
• Công nghiệp: Oil&Gas, Chemical
• Cấp bảo vệ chống nước & bụi: IP68

• Sản phẩm được dán tem và cấp giấy kiểm định phòng nổ tại Trung tâm có thẩm quyền tại Việt Nam

Mô tả
• 
Chứng nhận chống cháy nổ cấp zone 1, 2: Ex ib IIC
• Cảm biến hình ảnh CMOS 1 / 2.3 inch
• Khoảng 16,4 triệu pixel hiệu dụng
• Zoom
 quang học và zoom số, thu phóng siêu độ phân giải tối đa khoảng 10 lần
• Màn hình 3.0 inch
• 
Bốn bảo vệ: chức năng chống cháy nổ, chống thấm nước, chống rơi và chống đóng băng
• 
Hỗ trợ truyền dữ liệu không dây
• 
Tích hợp sẵn đèn flash LED an toàn nội tại với 10 hạt flash
• 
Cung cấp quay phim HD 4K
• Thiết kế cấu trúc tích hợp: Pin lithium an toàn về bản chất được lắp trực tiếp vào thân máy (không có nguồn điện bên ngoài) và chất lượng của toàn bộ máy chứa khoảng 210g pin lithium an toàn về bản chất
Ứng dụng
• 
Tổng kho xăng dầu, hóa chất
• 
Nhà máy hóa dầu, hóa chất, giàn khoan dầu khí
• 
Tàu dầu, tầu chở hóa chất, khí hóa lỏng
• 
Sử dụng để chụp ảnh/ quay video tại hiện trường lắp đặt hệ thống hoặc báo cáo các sự cố máy móc thiết bị tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ trong tổng kho chứa xăng dầu, khí hóa lỏng, tàu chở xăng dầu, hóa chất, nhà máy hóa dầu, hóa chất….
Chứng chỉ
• Cấp phòng nổ: Ex ib IIC
• Chống sốc: MIL-STD-810F-516.5
• Cấp bảo vệ chống nước & bụi: IP68
• Sản phẩm được dán tem và cấp giấy kiểm định tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.

Máy chụp ảnh phòng nổ Excam1201s (12.7 MP)
Máy chụp ảnh phòng nổ Excam1201s (12.7 MP)
Liên hệ
Máy chụp ảnh phòng nổ Excam1201s (12.7 MP)
Liên hệ

Model: Excam1201s
Xuất xứ: Trung Quốc
• Độ phân giải: 12.7 Megapixel
• Quay video và chụp ảnh 4K UHD
• Cấp phòng nổ (Zone 1, 2): Ex ib IIC T4 Gb
• Công nghiệp: Oil&Gas, Chemical
• Cấp bảo vệ chống nước & bụi: IP68
Sản phẩm có đầy đủ chứng chỉ CO, CQ, được dán tem và cấp giấy kiểm định phòng nổ tại Trung tâm có thẩm quyền tại Việt Nam
MÔ TẢ
Máy chụp ảnh phòng nổ Excam1201s là dòng máy ảnh kỹ thuật số áp dụng công nghệ chống cháy nổ an toàn nội tại, được sử dụng cho các khu vực có khí và bụi nổ thuộc zone 1 và 2 nhóm Class IIC T4, class IIIC T130°C.
Excam1201s có kích thước nhỏ gọn, tuổi thọ pin dài, hiệu suất mạnh mẽ, người dùng dễ dàng mang theo để chụp ảnh, quay video tại hiện trường lắp đặt hệ thống hoặc báo cáo các sự cố máy móc thiết bị tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ trong tổng kho chứa xăng dầu, khí hóa lỏng, tàu chở xăng dầu, hóa chất, nhà máy hóa dầu, hóa chất, kho chứa hóa chất, pin,..…
TÍNH NĂNG
Chống cháy nổ (khí, hơi, bụi hóa chất gây cháy nổ)
• Thiết kế bảo vệ an toàn nội tại kép, công nghệ bầu, tích hợp đèn flash chống cháy nổ
• Đạt chứng nhận chống cháy nổ hóa chất/ bụi Ex ib IIC T4 Gb/ Ex ib IIIC T130℃ Db
Độ nét cao
• Ống kính có khẩu độ lớn f/2.0 độ nét cao HD

• Độ phân giải hiệu quả 12 triệu pixel, tối đa khoảng 12,7 triệu pixel
• Cảm biến hình ảnh Back-illuminated CMOS, bộ xử lý hình ảnh TruePic VIII của OM-D E-M1 Mark II.
Tuổi thọ pin dài
• Pin dung lượng lớn 950mAh
• Hỗ trợ quay video Xxmin, cho phép bạn dùng sử dụng thoải mái mà không phải lo lắng
Quay video 4K
• Tương thích với chức năng video 4K có thể ghi lại những ảnh sắc nét ở định dạng độ nét cao,
• Excam1201s được hỗ trợ quay video tốc độ cao 120 khung hình / giây ở độ phân giải full HD.
Chế độ chụp cận cảnh
• Hiệu ứng giống như kính hiển vi 1cm có thể ghi lại các chi tiết mà mắt thường không thể nhìn thấy và hệ thống chụp ảnh cận cảnh có thể thay đổi mang lại trải nghiệm hình ảnh cực kỳ ấn tượng
Hiệu suất mạnh mẽ
• Cấu trúc kín, thiết kế khung bảo vệ bên trong và gia cố kính bảo vệ hai lớp cho phép Excam1201s chống chị được với môi trường khắc nghiệt;

• Chống bụi và chống nước đạt cấp IP68, chống nước 15 mét, chống đông -10°C, chống sốc 2.1m.
ỨNG DỤNG
• 
Tổng kho xăng dầu, hóa chất
• Nhà máy hóa dầu, hóa chất, giàn khoan dầu khí
• Tàu dầu, tầu chở hóa chất, khí hóa lỏng
• Sử dụng để chụp ảnh/ quay video tại hiện trường lắp đặt hệ thống hoặc báo cáo các sự cố máy móc thiết bị tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ trong tổng kho chứa xăng dầu, khí hóa lỏng, tàu chở xăng dầu, hóa chất, nhà máy hóa dầu, hóa chất….
CHỨNG CHỈ
• Chứng chỉ chống cháy nổ CJEx23.0025X: Ex ib IIC
• Chịu nước khi ngâm tại độ sâu 15 mét
• Chống sốc 2.1m
• Chống đông -10°C
• Cấp bảo vệ chống nước & bụi: IP68
• Sản phẩm được dán tem và cấp giấy kiểm định tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.


Máy chụp ảnh phòng nổ Excam1201 (16.8 MP)
Máy chụp ảnh phòng nổ Excam1201 (16.8 MP)
Liên hệ
Máy chụp ảnh phòng nổ Excam1201 (16.8 MP)
Liên hệ

Model: EXCAM-1201
Xuất xứ: Trung Quốc
• Độ phân giải: 16.8 Megapixel
• Quay video và chụp ảnh
• Cấp phòng nổ (Zone 1, 2): Ex ib IIC T4 Gb
• Công nghiệp: Oil&Gas, Chemical
• Cấp bảo vệ vỏ: IP68
• Sản phẩm được dán tem và cấp giấy kiểm định phòng nổ tại Trung tâm có thẩm quyền tại Việt Nam
Mô tả
Máy chụp ảnh phòng nổ XCam1201 đáp ứng tiêu chuẩn phòng nổ Ex ib IIC, nhỏ gọn nhẹ, chống sốc MIL-STD-810F thích hợp sử dụng ngoài hiện trường để chụp ảnh/ quay video khi lắp đặt hệ thống hoặc báo cáo các sự cố máy móc thiết bị sự cố tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ trong các nhà máy lọc hóa dầu, hóa chất, tổng kho xăng dầu khí hóa lỏng, tàu, xà lan chở xăng dầu hóa chất….
Tính năng

• Chứng nhận chống cháy nổ Ex ib IIC công nghiệp dầu khí, hóa chất
• Cảm biến hình ảnh CMOS 1 / 2.3 inch
• Tổng số điểm ảnh là khoảng 16,8 triệu
• Zoom quang học 5x
• Màn hình hiển thị OLED kích thước 3 inch
• Chống thấm nước (khoảng 30m), chống rơi (2,4m), chống đóng băng (-10 ℃)
• Tích hợp Wi-Fi, hỗ trợ truyền dữ liệu không dây
• Tích hợp đèn flash LED an toàn được nhúng sáng  với 5 hạt đèn
• Khả năng quay phim full HD 1080 / 60i, âm thanh không bị méo tiếng
• Thẻ nhớ SD / SDHC / SDXC 16G tiêu chuẩn, có thể mở rộng lên 64G
• Trọng lượng khoảng 220g
Ứng dụng
• Tổng kho xăng dầu, hóa chất
Nhà máy hóa dầu, hóa chất, giàn khoan dầu khí
Tàu dầu, tầu chở hóa chất, khí hóa lỏng
• C
hụp ảnh/ quay video tại khu vực có nguy cơ cháy nổ
Chứng chỉ
• Cấp phòng nổ: Ex ib IIC (Oil&Gas, Chemical)
• Chống sốc: MIL-STD-810F
• Cấp bảo vệ chống nước & bụi: IP68
• Sản phẩm được dán tem và cấp giấy kiểm định tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.

Máy ảnh phòng nổ iCAM-502 (3.1 Megapixels)
Máy ảnh phòng nổ iCAM-502 (3.1 Megapixels)
Liên hệ
Máy ảnh phòng nổ iCAM-502 (3.1 Megapixels)
Liên hệ

Model: iCAM 502
Xuất xứ: EU
• Độ phân giải: 3.1 Megapixel
• Chức năng chụp ảnh và Ghi âm giọng nói
• Cấp phòng nổ: Ex ia IIC | Ex ia I Ma
• Sử dụng cho khu vực: Zone 0,1, 2
• Công nghiệp: Mining (mỏ), Oil&Gas, Chemical (Dầu khí, hóa chất)
• Cấp bảo vệ vỏ: IP68
• Sản phẩm được dán tem và cấp giấy kiểm định phòng nổ tại Trung tâm có thẩm quyền tại Việt Nam
• Hàng hóa được nhập khẩu chính hãng, có đầy đủ chứng chỉ CO, CQ, bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Mô tả
Máy ảnh phòng nổ iCAM-502 có vỏ mỏng và nhẹ, trọng lượng dưới 200g, thuận tiện để vận hành bằng một tay. Có thể bổ sung lớp vỏ cao su giúp tăng độ bền và sự thoải mái trong quá trình sử dụng, đặc biệt là khi làm việc với găng tay bảo hộ. iCAM-502 được trang bị một đèn flash (bốn LED) và có chức năng chống sốc. Độ phân giải của chúng là 3.1 mega pixel. 
Máy ảnh iCAM-502 tích hợp tính năng ghi âm. Nhờ chức năng này, sau khi chụp ảnh, người dùng có thể ghi lại một thông tin ngắn về đối tượng được chụp. Thông tin giọng nói được ghi lại theo thứ tự thời gian phía dưới ảnh chụp. Tất cả ảnh và đoạn ghi âm giọng nói được lưu vào bộ nhớ của máy ảnh, iCAM-502 có thể lưu trữ lên đến 5.000 ảnh. Truyền dữ liệu đến máy tính được thực hiện bằng cách kết nối cáp USB bên ngoài khu vực nguy hiểm (cáp được cung cấp cùng với máy ảnh).
Thay vì màn hình hiển thị, máy ảnh iCAM-502 có một hệ thống phân tích chất lượng hình ảnh tích hợp. Nhờ đó, không cần phải chuyển nó vào máy tính để kiểm tra chất lượng (ảnh trên màn hình nhỏ đôi khi trông khác so với trên màn hình). Thay vào đó, tại thời điểm chụp, người dùng sẽ nhận được thông tin liệu ảnh có được chụp chính xác hay không.
Tính năng
Ống kính tự động lấy nét cao – ảnh sắc nét từ với khoảng chụp gần 5cm
Đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy nổ Atex zone 0
• Cấp bảo vệ vỏ: IP65
• Khả năng lưu trữ 5000 file ảnh JPEG
• Tiêu chuẩn đáp ứng EMC, LV, FCC
Tích hợp chức năng ghi âm để ghi chú ảnh chụp
Chứng chỉ:
• Tiêu chuẩn đáp ứng
– EMC (EN 55022 1998 class B); EN 55024 1999
– LV: EN 60950 2002
– FCC: FCC: Class A
• Cấp phòng nổ: Ex ia IIB T4; Ex ia IIC T4/T3; Ex ia I Ma
• Cấp bảo vệ vỏ: IP65
• Sản phẩm được dán tem và cấp chứng nhận kiểm định tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp
Ứng dụng
• Công nghiệp mỏ hầm lò
• Công trình ngầm
• Tổng kho xăng dầu, khí hóa lỏng
• Kho chứa hóa chất
• Tầu dầu, tầu chở hóa chất,…
• Nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy hóa chất,..

Điện thoại di động phòng nổ KTW285
Điện thoại di động phòng nổ KTW285
Liên hệ
Điện thoại di động phòng nổ KTW285
Liên hệ

Model: KTW285
Xuất xứ: Trung Quốc
• Cấp phòng nổ: Ex ib I Mb
• Chống bụi, chống nước: IP68
• Tính năng: nghe gọi, quay video, chụp ảnh
• Công nghiệp ứng dụng: Mining (mỏ)
Hàng có đầy đủ chứng chỉ xuất xứ (C/O), chất lượng (C/Q), được dán tem và cấp giấy kiểm định phòng nổ tại Trung tâm kiểm định có thẩm quyền tại Việt Nam cấp.
Mô tả
KTW285 sử dụng công nghệ chống cháy nổ an toàn nội tại để thực hiện các biện pháp bảo vệ, hạn chế sự phóng tia lửa và nhiệt có thể sinh ra trong mạch. Sản phẩm đã vượt qua chứng nhận chống cháy nổ của mỏ than và có thể được sử dụng trong môi trường có nguy cơ cháy nổ khí gas, bụi than, sử dụng được trong các mỏ kim loại và phi kim loại. Điện thoại di động KTW285 mỏng và nhẹ với loa lớn phía trước có khả năng chống bụi, chống thấm nước IP68, chống rơi và chống cháy nổ.
Ứng dụng
KTW285 được sử dụng để nghe gọi, quay video và chụp ảnh tại hiện trường lắp đặt hệ thống hoặc báo cáo các sự cố máy móc thiết bị tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ nổ khí gas, bụi than
• Công nghiệp khai thác mỏ hầm lò
• Mỏ khai thác kim loại và phi kim loại
• Hầm ngầm, công trình ngầm,…..
Chứng chỉ

 

 

Điện thoại di động phòng nổ S1-BTR
Điện thoại di động phòng nổ S1-BTR
Liên hệ
Điện thoại di động phòng nổ S1-BTR
Liên hệ

Model: S1-BTR
Cấp phòng nổ: Zone 1 and zone 2

Mô tả sản phẩm điện thoại di động phòng nổ S1-BTR

 • Chứng nhận: Ex ib IIC T4 Gb
 • Hệ thống Android 9.0: 6GB + 128GB
 • Camera chính: 48 MP, màn hình điện dung 6,39 inch
 • Pin 4000mAh
 • Nhận dạng mở khóa bằng khuôn mặt

dt3

Tính năng cơ bản điện thoại di động phòng nổ S1-BTR

 • Chứng nhận: Ex ib IIC T4 Gb
 • Hệ thống Android 9.0: 6GB + 128GB
 • Camera chính: 48 MP, màn hình điện dung 6,39 inch
 • Pin 4000mAh
 • Nhận dạng mở khóa bằng khuôn mặt
 • Chống cháy nổ: Áp dụng công nghệ chống cháy nổ an toàn về bản chất, dấu hiệu chống cháy nổ: IIC T4 Gb, Đạt chứng nhận chống cháy nổ cấp IIC về hóa chất và có thể được sử dụng trong môi trường hóa chất độc hại Zone 1, 2
 • Camera 48MP AI chụp ảnh
 • Được trang bị các thành phần cảm quang siêu lớn, giúp tăng lượng ánh sáng đi vào và chụp các chi tiết phong phú hơn.
 • Tối ưu hóa hiệu năng, trải nghiệm mượt mà
 • Được trang bị trình biên dịch Huawei Ark, công cụ tăng tốc toàn cảnh tự phát triển 
 • Sinh trắc học, nhanh chóng và tiện lợi: Nhận dạng vân tay, xác thực khuôn mặt, dễ dàng mở khóa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PHÒNG NỔ S1-BTR
[1] Cấp phòng nổ: Ex ib IIC T4 Gb
[2] Hệ điều hành: Android 10.0,EMUI 10.0
[3] CPU: CPU Kirin710A, tám nhân 2.0GHz
[4] Bộ nhớ: 6GB RAM + 128GB ROM (expandable to 256G)
[5] Màn hình: Màn hình điện dung 6,39 inch, 1560×720 pixel
[6] Camera: Camera sau: 48 MP + 2 MP cấp camera;  Camera trước: 8MP
[7] Quay video Trước / Sau: Quay video 4K (3840×2160, 30 ảnh / giây). Chống rung quang học OIS, ổn định video thông minh EIS
[8] Mạng di động:
– Full Netcom 4G, Mobile TD-LTE, China Unicom TD-LTE / FDD-LTE, Telecom TD-LTE / FDD-LTE
– Di động 3G (TD-SCDMA), China Unicom 3G (WCDMA), Viễn thông 3G (CDMA2000);
– Di động 2G, China Unicom 2G (GSM), Viễn thông 2G (CDMA 1X)
[9] Sim: tích hợp 2 khe căm Nano SIM
[10] Dung lượng pin chống cháy nổ: 4000mAh, không thể tháo rời
[11] Kích thước: 159,81 × 76,13 × 8,13mm (chiều dài * chiều rộng * độ dày)
[12] Trọng lượng: 176g
[13] Kết nối: WLAN, Bluetooth 5.0, OTG, đồng bộ hóa dữ liệu PC, chiếu màn hình điện thoại di động
[14] Cổng kết nối: Cổng nối tai nghe 3,5 mm, Cổng Micro USB
[15] Định vị: Hỗ trợ GPS / AGPS / Glonass / Beidou
[16] Cảm biến: Cảm biến vân tay, cảm biến trọng lực, cảm biến ánh sáng khoảng cách, cảm biến ánh sáng xung quanh, la bàn
[17] Tính năng: Giọng nói AI, nhận dạng vân tay khuôn mặt, chế độ bảo vệ mắt, cảnh thông minh, màn hình khóa tạp chí, thư viện thông minh, hệ thống siêu tập tin Huawei
Phụ kiện cung cấp kèm theo: Điện thoại di động chống cháy nổ (tích hợp pin chống cháy nổ) * 1, bộ sạc * 1, cáp dữ liệu * 1, chân cắm thẻ * 1, ốp bảo vệ * 1

Điện thoại di động phòng nổ Exmp1407
Điện thoại di động phòng nổ Exmp1407
Liên hệ
Điện thoại di động phòng nổ Exmp1407
Liên hệ

Điện thoại di động phòng nổ Exmp1407
Model: Exmp1407
* Cấp phòng nổ: Zone 1 & 2
* Ứng dụng: Nghe, gọi, quay video, chụp ảnh, cài đặt phần mềm ứng dụng,…. để sử dụng tại khu vực có nguy cơ cháy nổ khí và bụi nổ nhứ tổng kho xăng dầu, LPG, LNG, hóa chất, nhà máy lọc hóa dầu, tàu chở dầu, khí hóa lỏng,…
Mô tả

 • Điện thoại di động phòng nổ Exmp1407 – An toàn chống cháy nổ, nhẹ và mỏng đem lại hiệu suất tuyệt vời.
 • Sử dụng công nghệ chống cháy nổ an toàn với chứng nhận phòng nổ đạt Ex ib IIC T4.
  Thiết kế đơn giản – bảo mật cao!
 • Hiệu năng vượt trội – hỗ trợ đầy đủ mạng Netcom 4G, CPU tám lõi. RAM 6G, bộ nhớ trong 128G, camera chính 48 megapixel. Vỏ bảo vệ chịu nhiệt, hóa chất và màn hình cường lực.
 • Vân tay tích hợp dưới màn hình, hệ thống bảo mật cao.
 • Ba camera Ultra HD AI, góc siêu rộng 120° đáp ứng tốt nhu cầu chụp cần cảnh và chụp xa.
 • Dung lượng pin 4000mAh – Thời gian sử dụng lâu hơn.
 • Cổng kết nối Type-C.

Tính năng cơ bản

 • Logo chống cháy nổ: Ex ib IIC T4 Gb
 • Hệ điều hành Android 9.0
 • Màn hình 6,3 inch
 • 6G RAM – 128GB ROM (Có thể mở rộng ROM)
 • CPU tám nhân 2,2GHz, chip Huawei Kirin
 • Hỗ trợ netcom 4G
 • Dung lượng pin 4000mAh loại pin lithium chống cháy nổ loại Ben-An
 • Camera chính: 48 MP
 • Nhận dạng mở khóa bằng khuôn mặt, giọng nói AI, bảo mật và tiện lợi
 • Được trang bị lớp vỏ mềm bảo vệ và màng nhiệt

Exmp 1407-01

Camera phòng nổ KG-3
Camera phòng nổ KG-3
Liên hệ
Camera phòng nổ KG-3
Liên hệ

Model: KG-3
Hang: Haso – EU
• Độ phân giải: 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 320×240;
• Độ nhạy: 0,001 lux
• Chức năng quay video: HD
• Sử dụng cho khu vực: Zone 0,1, 2
• Cấp phòng nổ: Ex ia IIB T4 | IM1 Ex ia I Ma
• Công nghiệp: Mining, Oil&Gas, Chemical
• Cấp bảo vệ vỏ: IP65
Sản phẩm được dán tem và cấp giấy kiểm định phòng nổ tại Trung tâm có thẩm quyền tại Việt Nam. Hàng hóa được nhập khẩu chính hãng, có đầy đủ chứng chỉ xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Mô tả
Camera phòng nổ KG-3 là một thiết bị lắp cố định được thiết kế để chuyển đổi hình ảnh thành luồng dữ liệu kỹ thuật số. Máy ảnh có một bộ nguồn tích hợp, cho phép cấp nguồn từ 42VAC hoặc 230VAC. Điện áp cung cấp được chuyển đổi với cầu chì chuyên dụng trong khoang kết nối của cáp nguồn. Phiên bản KG-3z cũng có thể được cấp nguồn từ một nguồn điện an toàn tia lửa DC 12-15V nội tại. Hình ảnh video được nén theo chuẩn H.264 sau đó được truyền qua cáp quang tới 100BASE-FX (single-mode sợi quang) hoặc tiêu chuẩn 100BASE-TX (Ethernet). Độ phân giải luồng video tối đa là 1920×1080 pixel.
Ngoài ra, máy có sẵn trong các cấu hình sau:
• Hoạt động như một máy ảnh kỹ thuật số, chế độ HD
• Có hoặc không có thu phóng cài đặt gốc
• Giao diện cáp quang („F”) hoặc giao diện cáp (RJ45) („E”)
Ứng dụng: Tích hợp trong hệ thống giám sát hoạt động của quá trình sản xuất trong nhà máy hóa dầu, hóa chất, dây truyền, đường hầm lò khai thác.. tại khu vực có nguy cơ cháy nổ khí và bụi nổ…. nhằm mục đích cảnh báo lên phương án khắc phục sản xuất trong thời gian nhanh nhất.

Màn hình giám sát phòng nổ MG-1
Màn hình giám sát phòng nổ MG-1
Liên hệ
Màn hình giám sát phòng nổ MG-1
Liên hệ

Model: MG-1
Hãng sản xuất: Haso-EU
• Độ phân giải: 1024 x 600 pixels
• Chức năng: Hiển thị video từ camera 
• Sử dụng cho khu vực: Zone 0,1, 2
• Cấp phòng nổ: IM1 Ex ia I Ma
• Công nghiệp: Mining
• Cấp bảo vệ vỏ: IP65
• EC Certificate: TEST 16 ATEX 0009X
Sản phẩm được dán tem và cấp giấy kiểm định phòng nổ tại Trung tâm có thẩm quyền tại Việt Nam. Hàng hóa được nhập khẩu chính hãng, có đầy đủ chứng chỉ xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
Mô tả
Màn hình giám sát MG-1 là thiết bị lắp cố định để hiển thị hình ảnh từ các camera giám sát quá trình. Video được truyền qua cáp quang chuẩn 100BASE-FX (version “F”), cáp quang chuẩn 100BASE-TX (phiên bản “E”) hoặc chuẩn Wi-Fi không dây ở băng tần 2,4 GHz (phiên bản “FW” hoặc “EW” ). Ngoài ra, trong phiên bản “A” là khả năng kết nối đầu vào tương tự bên ngoài PAL (video tổng hợp 1Vpp) thông qua đầu nối BNC nằm trên vỏ. Màn hình có màn hình LCD với độ phân giải tối đa 1024×600 pixel. Màn hình có thể được trang bị các phím chức năng với số lượng 6 hoặc 12 miếng. Chức năng nút có thể được do khách hàng xác định (ví dụ: thay đổi thông số cấu hình của thiết bị, chuyển đổi hình ảnh trên màn hình trực quan hệ thống các quy trình công nghiệp, v.v.). Tùy thuộc vào phiên bản, người dùng nên sử dụng các thiết bị đánh dấu có liên quan.
MG-1 là một thiết bị thuộc loại M1 và do đó có thể được sử dụng trong tất cả các mỏ dưới lòng đất có thể có khí mê-tan của than nguy cơ nổ bụi
Ứng dụng: Tích hợp trong hệ thống giám sát hoạt động của quá trình sản xuất trong đường hầm lò khai thác, công trình ngầm.. tại khu vực có nguy cơ cháy nổ khí và bụi nổ…. nhằm mục đích cảnh báo lên phương án khắc phục sản xuất trong thời gian nhanh nhất.

Camera phòng nổ KG-2
Camera phòng nổ KG-2
Liên hệ
Camera phòng nổ KG-2
Liên hệ

Model: KG-2n, KG-2s
Hang: Haso – EU
• Độ phân giải: 16Mbps; 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 320×240
• Độ nhạy: 0,01 lux
• Chức năng quay video: HD
• Cấp phòng nổ: Ex ia IIB T4 | IM1 Ex ia I Ma
• Sử dụng cho khu vực: Zone 0,1, 2
• Công nghiệp: Mining, Oil&Gas, Chemical
• Cấp bảo vệ vỏ: IP68
Sản phẩm được dán tem và cấp giấy kiểm định phòng nổ tại Trung tâm có thẩm quyền tại Việt Nam. Hàng hóa được nhập khẩu chính hãng, có đầy đủ chứng chỉ xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Mô tả
Camera phòng nổ KG-2 là một thiết bị lắp cố định được thiết kế để chuyển đổi hình ảnh thành dữ liệu video analog. Độ phân giải luồng video tối đa là 1920×1080 pixel. Video có sẵn dưới dạng video tương tự đối xứng (100Ω) hoặc không cân bằng (75 Ω) tín hiệu PAL (được gọi là “Video tổng hợp 1Vpp”). Ngoài ra KG-2 đều có sẵn tùy chọn cấu hình sau:
• Máy ảnh kỹ thuật số, hoạt động ở chế độ HD
• Có hoặc không có thu phóng cài đặt gốc
• Giao diện cáp quang hoặc giao diện cáp (RJ45)

Ứng dụng: Tích hợp trong hệ thống giám sát hoạt động của quá trình sản xuất trong nhà máy hóa dầu, hóa chất, dây truyền, đường hầm lò khai thác.. tại khu vực có nguy cơ cháy nổ khí và bụi nổ…. nhằm mục đích cảnh báo lên phương án khắc phục sản xuất trong thời gian nhanh nhất.

Hình ảnh quan sát trong môi trường khắc nghiệt

Camera phòng nổ KG-1
Camera phòng nổ KG-1
Liên hệ
Camera phòng nổ KG-1
Liên hệ

Model: KG-1, KG-1z
Hang: Haso – EU
• Độ phân giải: 16Mbps; 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 320×240
• Độ nhạy: 0,001 lux
• Chức năng quay video: HD
• Cấp phòng nổ: Ex ia IIB T4 | IM1 Ex ia I Ma
• Sử dụng cho khu vực: Zone 0,1, 2
• Công nghiệp: Mining, Oil&Gas, Chemical
• Cấp bảo vệ vỏ: IP68
Sản phẩm được dán tem và cấp giấy kiểm định phòng nổ tại Trung tâm có thẩm quyền tại Việt Nam. Hàng hóa được nhập khẩu chính hãng, có đầy đủ chứng chỉ xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Mô tả
Camera phòng nổ KG-2 là một thiết bị cố định được thiết kế để chuyển đổi hình ảnh thành dữ liệu kỹ thuật số. Hình ảnh video được nén theo chuẩn H.264 sau đó truyền qua cổng quang sang tiêu chuẩn 100BASE-FX (sợi quang đơn) hoặc 100BASE-TX (Ethernet). Độ phân giải luồng video tối đa là 1920×1080 pixel. Ngoài ra camera phòng nổ KG-1 đều có sẵn trong các cấu hình sau:
• Máy ảnh kỹ thuật số, hoạt động ở chế độ HD 1080p
• Có hoặc không có thu phóng cài đặt gốc
• Giao diện cáp quang hoặc giao diện cáp (RJ45)

Ứng dụng: Tích hợp trong hệ thống giám sát hoạt động của quá trình sản xuất trong nhà máy hóa dầu, hóa chất, dây truyền, đường hầm lò khai thác.. tại khu vực có nguy cơ cháy nổ khí và bụi nổ…. nhằm mục đích cảnh báo lên phương án khắc phục sản xuất trong thời gian nhanh nhất.

Hình ảnh quan sát trong hầm lò thiếu sáng, môi trường khắc nghiệt

Máy đo gió cầm tay phòng nổ AS4
Máy đo gió cầm tay phòng nổ AS4
Liên hệ
Máy đo gió cầm tay phòng nổ AS4
Liên hệ

Model: AS4
Xuất xứ: Balan
* Cấp phòng nổ ATEX Zone 1, 2
* Tiêu chuẩn đáp ứng: PN-EN 60079; PN-EN 50303; PN-EN 61241

Mô tả
Máy đo gió AS4 là một thiết bị điên tử cầm tay được sử dụng để đo vận tốc dòng khí hoặc hỗn hợp. AS4 có tính năng đo vận tốc tức thời và vận tốc trung bình, Nó cũng có thể được sử dụng như một thiết bị đo lưu lượng.
Cảm biến là một cánh gạt, tốc độ quay của nó tỷ lệ với vận tốc của dòng khí đang chảy. Thiết bị đã được trang bị một màn hình màu đồ họa và bàn phím màng, giúp bạn có thể thay đổi và giám sát các chế độ hoạt động. Chế độ hoạt động đã chọn được thông báo bằng đèn LED phát xung chỉ báo, nằm ở giữa bàn phím. Ở chế độ tự động, dữ liệu đo lường được cài đặt trong bộ nhớ của máy. Máy đo gió được tích hợp sẵn cổng hồng ngoại (loại IrDA) kết nối với máy tính bên ngoài. Nguồn điện là pin niken-hyđrua, được sạc qua bộ nguồn bên ngoài. Máy đo gió AS4 có thể được đặt trên bộ gá tùy chọn. Menu của máy đo gió có tích hợp tùy chọn. Đối với hỗn hợp khí không phải không khí, phạm vi ứng dụng bị hạn chế và đã được thiết lập trong các nhóm và AS4 là thiết bị được thiết kế để sử dụng trong môi trường dễ nổ.
Tính năng
• Đo vận tốc tức thời, vận tốc trung bình,và lưu lượng dòng khí
• Trang bị màn hình màu đồ họa
• Truyền dữ liệu cổng hồng ngoại loại IrDA
• An toàn sử dụng trong môi trường cháy nổ
Ứng dụng
• Sử dụng để kiểm tra khả năng thông gió của quạt hút, ..
• Nhà máy lọc hóa dầu, hóa chất, bồn chứa, tiện ích,..
Chứng chỉ
• Cấp phòng nổ (công nghiệp): II 2 G Ex ia IIB T4 | II 2 D Ex iaD 21 IP65 T110°C
• Tiêu chuẩn đáp ứng:
– PN-EN 60079-0:2009; PN-EN 60079-11:2007;
– PN-EN 50303:2004;
– PN-EN 61241-0:2007; PN-EN 61241-11:2007

 

Nhiệt kế điện tử xăng dầu PET-250.1
Nhiệt kế điện tử xăng dầu PET-250.1
Liên hệ
Nhiệt kế điện tử xăng dầu PET-250.1
Liên hệ

Mã hiệu: PET-250.1
Hãng sản xuất: Lemis – Hoa kỳ
* Tiêu chuẩn đáp ứng: API 7
* Cấp phòng nổ ATEX zone 0: 1G EEx ia IIB
* Đầu đo và cáp tín hiệu có độ dài lên tới 15m

Đặc trưng của thiết bị
• Thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn API cho ngành Dầu Khí
• Lưu trữ dữ liệu đo đa thông số

– Temperature (nhiệt độ)
– Depth (độ sâu thực hiện phép đo)
– Date (ngày đo)
– Time (thời gian đo)
• Công nghệ cáp dẫn tín hiệu 4 lõi ¹
• Thực hiện phép đo cho kết quả nhanh không cần lấy mẫu
• Dễ vận hành, độ chính xác và độ tin cậy cao. Hiệu quả chi phí bảo trì
• Máy được thiết kế để sử dụng trong môi trường nguy hiểm với các đặc điểm nổi bật về an toàn
Những ứng dụng chính

• Trong giao nhận thương mại, trong quản lý kho, sà lan, tầu thủy, xe bồn, tàu chở dầu.
• Hệ đo lường (API 7)
• Môi chất đo:
– Xăng (Gasonline fuel)
– Dầu DO (Diesel fuel)
– Dầu thô (Crude Oils)
– Dầu bôi trơn (Lubrication)
– Custody Transfers
– Inventody TanksCông nghệ mới cáp dẫn tín hiệu nhiệt kê điện tử xăng dầu 
Cáp dẫn tín hiệu từ đầu đo về bộ điều khiển hiển thị sử dụng công nghệ 4 lõi nhằm loại bỏ sự cần thiết của thay đổi độ dẫn của cáp từ sự bù nhiệt độ, không giống như các dòng máy Nhiệt kế điện tử xăng dầu khác sử sử dụng cáp 2 lõi. Các phần khác nhau của cáp có nhiệt độ khác nhau cùng một lúc, và do đó độ dẫn khác nhau, không được bù đầy đủ. Người vận hành có thể thay thế cáp mới mà không cần hiệu chuẩn lại thiết bị. Nhìn chung, công nghệ 4 lõi và máy đo PET-250 giúp loại bỏ các vấn đề nêu trên và sẽ cung cấp cho bạn kết quả thực sự của nhiệt độ trong mọi điều kiện khí hậu và ở bất kỳ độ sâu ngâm cảm biến nào.

Sự cần thiết trang bị nhiệt kế điện tử xăng dầu ?
Thể tích giãn nở của xăng dầu vào khoảng 0.15% /1°C. Vì vậy, nếu nhiệt độ tăng 10°C thì thể tích thay đổi tăng lên 1.5%. Ví dụ một xe téc chở có dung tích 10m3 xăng dầu được bơm từ kho chứa với nhiệt độ môi trường là 20°C, quá trình vận chuyển do thời tiết nắng nóng tăng 30°C và giao cho cửa hàng lúc này, thì thể tích tăng 150 lít xăng. Vì vậy để tránh thất thoát, khi giao nhận xăng dầu, bắt buộc chúng ta phải đo nhiệt độ xăng dầu để đưa về thể tích ở nhiệt độ quy chuẩn.
Nhiệt kế điện tử xăng dầu PET250.1 được thiết kế với cáp đầu đo có độ dài lên tới 15m, thích hợp sử dụng để đo nhiệt độ bồn bể chứa, xe téc, tầu, xa lan công suất trung bình. Sản phẩm được dán tem kiểm định độ chính xác và cấp chứng chỉ phòng chống cháy nổ tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp.

Camera ảnh nhiệt phòng nổ Evolution 600
Camera ảnh nhiệt phòng nổ Evolution 600
Liên hệ
Camera ảnh nhiệt phòng nổ Evolution 600
Liên hệ

Model: Evolution 600
Hãng sản xuất: MSA – Mỹ
ATEX industrial area, equipment group II, zone 2, gas group IIB
A. Mô tả:

* Camera ảnh nhiệt Evolution được chế tạo bằng vật liệu chống cháy (vượt qua thử nghiệm NFPA 1801)
* Cấp bảo vệ vỏ đạt IP67, chịu được ngâm trong nước tại độ sâu 3m
B. Thông số kỹ thuật:
[1] Cảm biến: Uncooled VOX microbolometer
[2] Kích thước: 295 x 122 x 185 mm
[3] Trọng lượng: 1.31 kg
[4] Nguồn cấp cho máy: Pin sạc Li ion
[5] Thời gian vận hành liên tục sau khi sạc đầy: 2.5 đến 3.5 giờ (tùy thuộc vào chế độ sử dụng)
[6] Trường quan sát: 48° H; 37° V
[7] Độ nhạy:
– Ngưỡng nhạy cao: <78 mK, 40 mK typical
– Ngưỡng nhạy thấp: <234 mK
[8] Khoảng cách chụp ảnh nhiệt xa nhất: ≤70 m
[9] Khả năng đo và độ chính xác của máy
– Dải nhạy thấp: -40….+550°C
– Dải nhạy cao: -40….160°C
– Độ chính xác: ±10 °C hoặc  ±10 %
[10] Khả năng lưu trữ ảnh chụp: 1000 ảnh (định dạng JPG
[11] Khả năng lưu trữ video: 4 giờ (video định dạng MPEG, không có âm thanh).
[12] Tiêu chuẩn đáp ứng của máy:
– EN 301 489 Teil 1 & 3 (2000-08), EN 300 440-2V1.1.1 Teil 1 & 3 (2001-09)
– BAPT 222 ZV 105 & 106, BAP 122 R1, EMC
– EN 61000-6-3 and EN 61000-6-2 / FCC Part 90 (for 2.4 GHz)
[13] Đảm bảo an toàn khi sử dụng trong môi trường có khả năng cháy nổ. Phù hợp với Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Class II, Division 2, Groups F and G.

Lưu lượng kế đo LPG, CNG cao áp dòng FMR
Lưu lượng kế đo LPG, CNG cao áp dòng FMR
Liên hệ
Lưu lượng kế đo LPG, CNG cao áp dòng FMR
Liên hệ

Model: FMR
Hãng sản xuất: FMG – Hà Lan
A. Mô tả:

* Dòng lưu lượng kế FMR thiết kế để đáp ứng nhu cầu cao nhất về đo lưu lượng khí đáng tin cậy và chính xác.
* Sản phẩm được MID phê duyệt và hoàn toàn tuân thủ chuẩn EN12480 và OIML R137.
* Cấu trúc vỏ nhôm đúc nhỏ gọn cho phép sửa chữa cục bộ và làm sạch tại chỗ.
* Thiết kế chắc khỏe của vỏ giúp cho đồng hồ không ảnh hưởng với các ứng suất lắp đặt gây ra bởi hệ thống đường ống kết nối.
* Một lượng sai lệch  về kết nối của đường ống / mặt bích có thể được chấp nhận mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của đồng hồ bằng cách gây nhiễu cho các cánh Turbine.
Ứng dụng:Lưu lượng kế FMR được dùng để đo lưu lượng khí phục vụ giao nhận thương mại. Phù hợp với các mội chất khí không ăn mìn như: Khí tự nhiên, Propane, Butane, Air, Hydrogen...

B. Thông số kỹ thuật:
[1] Tiêu chuẩn về đo lường (Metrological approvals):
– Đáp ứng chuẩn EN12480:2002
– Đáp ứng chuẩn EN12480:2015
– Đáp ứng chuẩn OIML R137 1&2 (2014)
– Đáp ứng chuẩn MID 2014/32/EU
[2] Tiêu chuẩn an toàn cháy nổ (ATEX Approval)
– Cảm biến đáp ứng chuẩn phòng nổ: Ex ia IIC; cấp chịu nhiệt T4… T6
– Bộ đếm xung đáp ứng chuẩn phòng nổ: Ex ib IIB; cấp chịu nhiệt T3… T6
[3] Lưu lượng: 0.2 m³/h …..1000 m³/h (hệ số 1:160)
[4] Độ chính xác: Đáp ứng chuẩn MID, EN standards or OIML recommendations
±1% trong dải đo 0,2 Qmax to Qmax
± 2% trong dải đo Qmin to 0,2 Q max
– Độ lặp lại: ≤0.1%
[5] Kích thước cổng từ DN25 – DN200 (1” – 8”)
[6] Áp suất làm việc: PN10 – 100bar
[7] Bích nối: ANSI 150 ….ANSI 600
[8] Cấp bảo vệ: IP67
[9] Vật liệu chế tạo:
– Thân, cánh turbine, Cartridge: hợp kim nhôm
– Timing gears; Bearings: Thép đúc
– Trục, vòng bi: Stainless stee
[10] Tín hiệu ra: LF pulsers 1imp/m3 (tiêu chuẩn), HF pulsers (option).
B. Phụ kiện kèm theo gồm có:
– Đồng hồ đo kèm bộ hiển thị cơ
– Bộ phát xung LF pulsers; HF pulsers
– Bơm dầu bôi trơn
C. Dải đo chi tiết các size đồng hồ FMT-Lx 


Lưu lượng kế đo Gas kiểu cơ dòng FMT-Dc
Lưu lượng kế đo Gas kiểu cơ dòng FMT-Dc
Liên hệ
Lưu lượng kế đo Gas kiểu cơ dòng FMT-Dc
Liên hệ

Model: FMT-Dc
Hãng sản xuất: FMG – Hà Lan
A. Thông số kỹ thuật:
[1] Tiêu chuẩn về đo lường (Metrological approvals):
– Đáp ứng chuẩn MID 2014/32/EU
– Đáp ứng chuẩn OIML R137 1&2 (2014)
[2] Tiêu chuẩn an toàn cháy nổ (ATEX Approval)
– Cảm biến đáp ứng chuẩn phòng nổ: Ex ia IIC; cấp chịu nhiệt T4… T6
– Bộ đếm xung đáp ứng chuẩn phòng nổ: Ex ib IIB; cấp chịu nhiệt T3… T6
[3] Lưu lượng: 10 m³/h lên đến 40.000 m³/h
[4] Độ chính xác: đáp ứng chuẩn MID, EN standards or OIML recommendations
±1% trong dải đo 0,2 Qmax to Qmax
± 2% trong dải đo Qmin to 0,2 Q max
– Độ lặp lại: ≤0.1%
[5] Kích thước cổng từ DN80 lên đến DN600 mm (2” to 24”)
[6] Áp suất làm việc: PN10 – 100bar
[7] Bích nối: ANSI 150 ….ANSI 600
[8] Cấp bảo vệ: IP67
[9] Vật liệu chế tạo:
– Thân đồng hồ: hợp kim nhôm/ thép (tiêu chuẩn)
– Thép tôi nhiệt cao cấp (Option)
– Cartridge; Straightening vane; Turbine wheel: Aluminum
– Trục, vòng bi: Stainless stee
[10] Tín hiệu ra: LF pulsers 1imp/m3 (tiêu chuẩn), HF pulsers (option).
B. Phụ kiện kèm theo gồm có:
– Đồng hồ đo kèm bộ hiển thị cơ
– Bộ phát xung LF pulsers; HF pulsers
– Bơm dầu bôi trơn
FMT-Dc Turbine Gas Meter    FMT-Dc Turbine Gas Meter
C. Dải đo chi tiết các size đồng hồ FMT-Lx Lưu lượng kế đo Gas kiểu cơ dòng FMT-Lx
Lưu lượng kế đo Gas kiểu cơ dòng FMT-Lx
Liên hệ
Lưu lượng kế đo Gas kiểu cơ dòng FMT-Lx
Liên hệ

Model: FMT-Lx
Hãng sản xuất: FMG – Hà Lan
A. Thông số kỹ thuật:
[1] Tiêu chuẩn về đo lường (Metrological approvals):
–  Đáp ứng chuẩn EN12261:2002
– Đáp ứng chuẩn EN12261:A1-2006
– Đáp ứng chuẩn OIML R137 1&2 (2014)
– Đáp ứng chuẩn MID 2014/32/EU
[2] Tiêu chuẩn an toàn cháy nổ (ATEX Approval)
– Cảm biến đáp ứng chuẩn phòng nổ: Ex ia IIC; cấp chịu nhiệt T4… T6
– Bộ đếm xung đáp ứng chuẩn phòng nổ: Ex ib IIB; cấp chịu nhiệt T3… T6
[3] Lưu lượng: 3 m³/h lên đến 40.000 m³/h
[4] Độ chính xác phép đo:
≤ ±1% trong dải đo 0,2 Qmax to Qmax
≤ ± 2% trong dải đo Qmin to 0,2 Q max
[5] Kích thước cổng từ DN50 lên đến DN600 mm (2” to 24”)
[6] Áp suất làm việc: PN10 – 100bar
[7] Bích nối: ANSI 150 ….ANSI 600
[8] Cấp bảo vệ: IP67
[9] Vật liệu chế tạo:
– Thân đồng hồ: hợp kim nhôm/ thép (tiêu chuẩn)
– Thép tôi nhiệt cao cấp (Option)
– Cartridge; Straightening vane; Turbine wheel: Aluminum
– Trục, vòng bi: Stainless stee
[10] Tín hiệu ra: LF pulsers 1imp/m3 (tiêu chuẩn), HF pulsers (option).
B. Phụ kiện kèm theo gồm có:
– Đồng hồ đo kèm bộ hiển thị cơ
– Bộ phát xung LF pulsers; HF pulsers
– Bơm dầu bôi trơn
C. Dải đo chi tiết các size đồng hồ FMT-Lx 


Bơm ống phòng nổ ALH125 (88m3/giờ)
Bơm ống phòng nổ ALH125 (88m3/giờ)
Liên hệ
Bơm ống phòng nổ ALH125 (88m3/giờ)
Liên hệ

Model: ALH125
Hãng: Albinpump – Pháp

* Khả năng bơm bùn ên tới 88 m³/giờ
* Cột áp đẩy tại đầu ra lên tới 150m
* Cấp phòng nổ ATEX Zone 1 (marking II 2G)

Mô tả
Sự kết hợp các vật liệu tốt nhất với giải pháp thiết kế thông minh để tối đa hóa thời gian vận hành và giảm thiểu bảo trì, bảo dưỡng. Hai con trượt được gắn ở góc 180° trên một bánh xe quay liên tiếp  nén một ống cao su được gia cố chứa chất lỏng cần bơm . Việc nén ống bằng các con trượt tạo ra lực hút liên tục ở đầu hút của máy bơm và đẩy chất lỏng đến đầu ra của máy bơm. Vỏ bơm có chứa chất bôi trơn làm giảm lực ma sát và đảm bảo bơm hoạt động tốt nhất với mức bảo dưỡng tối thiểu. Chất lỏng được bơm chỉ tiếp xúc với phần bên trong của ống cao su, do đó cho phép bơm nhiều loại chất lỏng.Quy trình hoạt động của dòng bơm này chính là những gì chùng tôi mong muốn đạt được đó là: Giải pháp Máy bơm tốt nhất cho khách hàng. Với thiết kế này sẽ nâng cao tính đơn giản của máy bơm cũng như nguyên tắc hoạt dộng mạnh mẽ nhất của bơm.
Tính năng cao cấp
• Phạm vi bơm ống lớn nhất: 15 kích cỡ khác nhau
• Công suất bơm lên đến 144.000 L/h với máy bơm đôi
• Thiết kế đơn giản và đáng tin cậy không có ổ trục
• Yêu cầu bảo trì thấp và dễ dàng
• Ống cao su tự nhiên (NR), NR FDA, NBR, NBR FDA, EPDM, CSM hoặc FKM
• Tự mồi ở độ sâu 9,8 mét ở mực nước biển (Chân không hoàn toàn)
• Công suất chạy khô cho phép hút vét bể chứa và đường ống dẫn.
• Hoạt động thuận nghịch cho phép bơm chạy theo cả hai hướng.
• Khả năng bơm được tạp chất rắn có lẫn trong môi chất với kích thước 20% ID ống
• Cung cấp khả năng kiểm soát và định lượng chính xác thể tích
• Thiết kế kín giúp loại bỏ rò rỉ, nhiễm bẩn và các vấn đề về mài mòn
• Kết cấu bền của gang dẻo
• Cột áp đẩy của bơm có thể lên tới 15 bar (150m chiều cao)


Ứng dụng
• Công nghiệp Sơn mạ
• Các ngành công nghiệp hóa chất và hóa dầu
• Sữa và nước giải khát, chế biến thực phẩm
• Dược phẩm và mỹ phẩm
• Xử lý nước thải và nước, ,
• Bột giấy và giấy,
• Dệt may, xà phòng và chất béo
• Xây dựng, gốm sứ…

Bơm ống phòng nổ ALH100 (54m3/giờ)
Bơm ống phòng nổ ALH100 (54m3/giờ)
Liên hệ
Bơm ống phòng nổ ALH100 (54m3/giờ)
Liên hệ

Model: ALH100
Hãng: Albinpump – Pháp

* Khả năng bơm bùn lên tới 54 m³/giờ
* Cột áp đẩy tại đầu ra lên tới 150m
* Cấp phòng nổ ATEX Zone 1 (marking II 2G )

Mô tả
Sự kết hợp các vật liệu tốt nhất với giải pháp thiết kế thông minh để tối đa hóa thời gian vận hành và giảm thiểu bảo trì, bảo dưỡng. Hai con trượt được gắn ở góc 180° trên một bánh xe quay liên tiếp  nén một ống cao su được gia cố chứa chất lỏng cần bơm . Việc nén ống bằng các con trượt tạo ra lực hút liên tục ở đầu hút của máy bơm và đẩy chất lỏng đến đầu ra của máy bơm. Vỏ bơm có chứa chất bôi trơn làm giảm lực ma sát và đảm bảo bơm hoạt động tốt nhất với mức bảo dưỡng tối thiểu. Chất lỏng được bơm chỉ tiếp xúc với phần bên trong của ống cao su, do đó cho phép bơm nhiều loại chất lỏng.Quy trình hoạt động của dòng bơm này chính là những gì chùng tôi mong muốn đạt được đó là: Giải pháp Máy bơm tốt nhất cho khách hàng. Với thiết kế này sẽ nâng cao tính đơn giản của máy bơm cũng như nguyên tắc hoạt dộng mạnh mẽ nhất của bơm.
Tính năng cao cấp
• Phạm vi bơm ống lớn nhất: 15 kích cỡ khác nhau
• Công suất bơm lên đến 144.000 L/h với máy bơm đôi
• Thiết kế đơn giản và đáng tin cậy không có ổ trục
• Yêu cầu bảo trì thấp và dễ dàng
• Ống cao su tự nhiên NR, NR FDA, NBR, NBR FDA, EPDM, CSM, FKM
• Tự mồi ở độ sâu 9,8 mét ở mực nước biển (Chân không hoàn toàn)
• Công suất chạy khô cho phép hút vét bể chứa và đường ống dẫn.
• Hoạt động thuận nghịch cho phép bơm chạy theo cả hai hướng.
• Khả năng bơm được tạp chất rắn có lẫn trong môi chất với kích thước 20% ID ống
• Cung cấp khả năng kiểm soát và định lượng chính xác thể tích
• Thiết kế kín giúp loại bỏ rò rỉ, nhiễm bẩn và các vấn đề về mài mòn
• Kết cấu bền của gang dẻo
• Cột áp đẩy của bơm có thể lên tới 15 bar (150m chiều cao)
Ứng dụng
• Công nghiệp Sơn mạ
• Các ngành công nghiệp hóa chất và hóa dầu
• Sữa và nước giải khát, chế biến thực phẩm
• Dược phẩm và mỹ phẩm
• Xử lý nước thải và nước, ,
• Bột giấy và giấy,
• Dệt may, xà phòng và chất béo
• Xây dựng, gốm sứ…

Bơm ống phòng nổ ALH80 (35m3/giờ)
Bơm ống phòng nổ ALH80 (35m3/giờ)
Liên hệ
Bơm ống phòng nổ ALH80 (35m3/giờ)
Liên hệ

Model: ALH100
Hãng: Albinpump – Pháp

* Khả năng bơm bùn lên tới 35 m³/giờ
* Cột áp đẩy tại đầu ra lên tới 150m
* Cấp phòng nổ ATEX Zone 1 (marking II 2G )

Mô tả
Sự kết hợp các vật liệu tốt nhất với giải pháp thiết kế thông minh để tối đa hóa thời gian vận hành và giảm thiểu bảo trì, bảo dưỡng. Hai con trượt được gắn ở góc 180° trên một bánh xe quay liên tiếp  nén một ống cao su được gia cố chứa chất lỏng cần bơm . Việc nén ống bằng các con trượt tạo ra lực hút liên tục ở đầu hút của máy bơm và đẩy chất lỏng đến đầu ra của máy bơm. Vỏ bơm có chứa chất bôi trơn làm giảm lực ma sát và đảm bảo bơm hoạt động tốt nhất với mức bảo dưỡng tối thiểu. Chất lỏng được bơm chỉ tiếp xúc với phần bên trong của ống cao su, do đó cho phép bơm nhiều loại chất lỏng.Quy trình hoạt động của dòng bơm này chính là những gì chùng tôi mong muốn đạt được đó là: Giải pháp Máy bơm tốt nhất cho khách hàng. Với thiết kế này sẽ nâng cao tính đơn giản của máy bơm cũng như nguyên tắc hoạt dộng mạnh mẽ nhất của bơm.
Tính năng cao cấp
• Phạm vi bơm ống lớn nhất: 15 kích cỡ khác nhau
• Công suất bơm lên đến 144.000 L/h với máy bơm đôi
• Thiết kế đơn giản và đáng tin cậy không có ổ trục
• Yêu cầu bảo trì thấp và dễ dàng
• Ống cao su tự nhiên NR, NR FDA, NBR, NBR FDA, EPDM, CSM, FKM
• Tự mồi ở độ sâu 9,8 mét ở mực nước biển (Chân không hoàn toàn)
• Công suất chạy khô cho phép hút vét bể chứa và đường ống dẫn.
• Hoạt động thuận nghịch cho phép bơm chạy theo cả hai hướng.
• Khả năng bơm được tạp chất rắn có lẫn trong môi chất với kích thước 20% ID ống
• Cung cấp khả năng kiểm soát và định lượng chính xác thể tích
• Thiết kế kín giúp loại bỏ rò rỉ, nhiễm bẩn và các vấn đề về mài mòn
• Kết cấu bền của gang dẻo
• Cột áp đẩy của bơm có thể lên tới 15 bar (150m chiều cao)
Ứng dụng
• Công nghiệp Sơn mạ
• Các ngành công nghiệp hóa chất và hóa dầu
• Sữa và nước giải khát, chế biến thực phẩm
• Dược phẩm và mỹ phẩm
• Xử lý nước thải và nước, ,
• Bột giấy và giấy,
• Dệt may, xà phòng và chất béo
• Xây dựng, gốm sứ…

Bơm ống phòng nổ ALH65 (27m3/giờ)
Bơm ống phòng nổ ALH65 (27m3/giờ)
Liên hệ
Bơm ống phòng nổ ALH65 (27m3/giờ)
Liên hệ

Model: ALH100
Hãng: Albinpump – Pháp

* Khả năng bơm bùn lên tới 23 m³/giờ
* Cột áp đẩy tại đầu ra lên tới 150m
* Cấp phòng nổ ATEX Zone 1 (marking II 2G )

Mô tả
Sự kết hợp các vật liệu tốt nhất với giải pháp thiết kế thông minh để tối đa hóa thời gian vận hành và giảm thiểu bảo trì, bảo dưỡng. Hai con trượt được gắn ở góc 180° trên một bánh xe quay liên tiếp  nén một ống cao su được gia cố chứa chất lỏng cần bơm . Việc nén ống bằng các con trượt tạo ra lực hút liên tục ở đầu hút của máy bơm và đẩy chất lỏng đến đầu ra của máy bơm. Vỏ bơm có chứa chất bôi trơn làm giảm lực ma sát và đảm bảo bơm hoạt động tốt nhất với mức bảo dưỡng tối thiểu. Chất lỏng được bơm chỉ tiếp xúc với phần bên trong của ống cao su, do đó cho phép bơm nhiều loại chất lỏng.Quy trình hoạt động của dòng bơm này chính là những gì chùng tôi mong muốn đạt được đó là: Giải pháp Máy bơm tốt nhất cho khách hàng. Với thiết kế này sẽ nâng cao tính đơn giản của máy bơm cũng như nguyên tắc hoạt dộng mạnh mẽ nhất của bơm.
Tính năng cao cấp
• Phạm vi bơm ống lớn nhất: 15 kích cỡ khác nhau
• Công suất bơm lên đến 144.000 L/h với máy bơm đôi
• Thiết kế đơn giản và đáng tin cậy không có ổ trục
• Yêu cầu bảo trì thấp và dễ dàng
• Ống cao su tự nhiên NR, NR FDA, NBR, NBR FDA, EPDM, CSM, FKM
• Tự mồi ở độ sâu 9,8 mét ở mực nước biển (Chân không hoàn toàn)
• Công suất chạy khô cho phép hút vét bể chứa và đường ống dẫn.
• Hoạt động thuận nghịch cho phép bơm chạy theo cả hai hướng.
• Khả năng bơm được tạp chất rắn có lẫn trong môi chất với kích thước 20% ID ống
• Cung cấp khả năng kiểm soát và định lượng chính xác thể tích
• Thiết kế kín giúp loại bỏ rò rỉ, nhiễm bẩn và các vấn đề về mài mòn
• Kết cấu bền của gang dẻo
• Cột áp đẩy của bơm có thể lên tới 15 bar (150m chiều cao)
Ứng dụng
• Công nghiệp Sơn mạ
• Các ngành công nghiệp hóa chất và hóa dầu
• Sữa và nước giải khát, chế biến thực phẩm
• Dược phẩm và mỹ phẩm
• Xử lý nước thải và nước, ,
• Bột giấy và giấy,
• Dệt may, xà phòng và chất béo
• Xây dựng, gốm sứ…

Bơm trục vít phòng nổ BNA (110m3/giờ)
Bơm trục vít phòng nổ BNA (110m3/giờ)
Liên hệ
Bơm trục vít phòng nổ BNA (110m3/giờ)
Liên hệ

Model: BNA
Hãng: Seepex-Đức
* Công nghiệp: Oil & Gas
* Đáp ứng tiêu chuẩn API 676 & API 682

* Lưu lượng: 0.3 ~ 110 m³/giờ
* Chứng chỉ phòng nổ: ATEX Directive 94 / 9 / EC
Tính năng
Low Shear
Gentle low shear pumping action. Oil and water mixtures must be transported with the least damage
to the oil droplet size to minimize risk of creating emulsions that are hard to separate. The Society of Petroleum Engineers (SPE) paper 18204 confirm that progressive cavity pumps are the best pump technology for oil / water separation.
Self Priming and No gas locking
Excellent self-priming characteristics and suction lift capabilities, even on gaseous liquids, up to 9m
Handling of multiphase products
Oil, water and gas are transported reliably by our uniquely configured pumps with control systems to
deal with variable flow requirements. Our pumps can be configured to handle up to a 99% gas content.
Solids Handling
Our pumps handle products with entrained solids. Drill cuttings and sand, for example, are handled with low
internal velocities.
Low NPSH Requirements

The NPSH requirement of our pumps is as low as 0.3m. This is ideal for liquids with elevated temperatures and high vapor pressures.
Viscosity is not a limitation
From low viscosity condensates to heavily dewatered oily sludge cake, our pumps never give up. With open
hopper designs non-flowable products are moved into the rotor / stator pumping elements.
Stable and variable flow
Our pumps deliver accurate metered flow with every revolution of the rotor. Flow rate variation is minimal
even across broad pressure ranges. Flow rates are directly proportional to pump speed.
Minimal Pulsation
The flow rate has minimal pulsation, so there is no need for pulsation dampeners.
Versatile
Integration of a SEEPEX pump is easy. They can be installed horizontally, vertically, in a can or fully
submerged, to fit the space available. Pump flow is reversible depending upon the process requirements.
High Pressures
SEEPEX pumps are unique because of our special universal joint construction. We can easily handle
suction pressures up to 150 bar (2180 psi) with both our pin and cardan-type universal joints.
Ứng dụng
Upstream Exploration
• Drilling mud transfer
• Cuttings Transfer
• Sewage removal and treatment
• Produced water treatment
• Fracking water
• Fracking chemicals production
Upstream Production
• Open / closed drains and Knockout drum drains
• Reject oil
• Lact/ oil transfer
• Polymer dosing
• Multiphase pumping
• MEG / TEG catalyst slurry
• Sewage maceration and pumping
• Gray water
• Produced fluid pumping
• Caisson emptying
Downstream
• Open / closed drains and Knockout drum drains
• Catalyst injection
• Polymer dosing
• Reject oil
• MEG / TEG
• Condensate
• Waste water

Bơm chìm điện phòng nổ PSZ-150 (340m3/h)
Bơm chìm điện phòng nổ PSZ-150 (340m3/h)
Liên hệ
Bơm chìm điện phòng nổ PSZ-150 (340m3/h)
Liên hệ

Model: PSZ-150
Hãng: KSK-Balan
* Lưu lượng bơm: 340m3/giờ
* Cấp phòng nổ: IM2c Ex dI Mb
* Cấp bảo vệ: IP68
Mô tả
Máy bơm PSZ-150 được sử dụng để bơm nước sạch, nước thải ô nhiễm, cũng như bùn có lẫn tạp chất. Nó đặc biệt hữu ích để bơm nước từ lò chợ và vỉa trong lò chợ. Các thông số và cấu trúc của nó cho phép bơm nước trong các hố đào mà không cần rãnh đào để dẫn nước đi. Máy bơm có chứng chỉ ATEX theo Chỉ thị 94/9 / WE cho máy loại I, loại M2, cho phép sử dụng máy bơm trong các mỏ hầm lò, bề mặt của các mỏ này, nơi có nguy cơ nổ khí metan hoặc bụi nổ. .
Cấu trúc
PSZ-150 thuộc dòng bơm ly tâm một cấp cánh hở hoặc cánh kín gắn trực tiếp trục của động cơ điện. Động cơ được ngăn với phần tiếp xúc môi chất bằng một khoang chứa dầu và phớt cơ khí kép. PSZ-150 được tích  hợp trên thân một ống dẫn áp suất cho phép gắn cáp áp lực. Máy bơm có một bộ lọc làm đế của máy bơm.
Tính năng tiêu chuẩn: Máy trộn, bộ lọc, cáp trung chuyển dài 15m
Vật liệu: Động cơ bằng thép, bộ phận tiếp xúc môi chất bằng gang
Việc lắp ráp máy bơm bao gồm một nắp nhiệt của động cơ và một diode để kiểm soát tính liên tục của việc nối đất.
Đặc tuyến công tác

Bơm chìm điện phòng nổ PSZ-125 (300m3/h)
Bơm chìm điện phòng nổ PSZ-125 (300m3/h)
Liên hệ
Bơm chìm điện phòng nổ PSZ-125 (300m3/h)
Liên hệ

Model: PZ-125
Hãng: KSK-Balan
* Lưu lượng bơm: 300m3/giờ
* Cấp phòng nổ: IM2c Ex dI Mb
* Cấp bảo vệ: IP68
Mô tả
Máy bơm PSZ-125 được thiết kế để bơm nước sạch, nước thải và cũng như bùn thải với đường kính tạp chất lên đến 45mm. Nó đặc biệt hữu ích để bơm nước từ lò chợ. Các thông số và cấu trúc của nó cho phép bơm nước tại gương lò. Máy bơm có chứng chỉ ATEX theo Chỉ thị 94/9 / WE phân loại I, loại M2, cho phép sử dụng trong các mỏ hầm lò, hoặc khu vực có nguy cơ nổ khí metan hoặc bụi nổ…
Cấu trúc
PSZ-125 thuộc dòng bơm ly tâm một cấp cánh hở hoặc cánh kín gắn trực tiếp trục của động cơ điện. Động cơ được ngăn với phần tiếp xúc môi chất bằng một khoang chứa dầu và phớt cơ khí kép. PSZ-125 được tích  hợp trên thân một ống dẫn áp suất cho phép gắn cáp áp lực. Máy bơm có một bộ lọc làm đế của máy bơm.
Tính năng tiêu chuẩn: Máy trộn, bộ lọc, cáp trung chuyển dài 15m
Vật liệu: Động cơ bằng thép, bộ phận tiếp xúc môi chất bằng gang
Việc lắp ráp máy bơm bao gồm một nắp nhiệt của động cơ và một diode để kiểm soát tính liên tục của việc nối đất.
Đặc tuyến công tác

Bơm chìm điện phòng nổ PSZ-80 (230m3/h)
Bơm chìm điện phòng nổ PSZ-80 (230m3/h)
Liên hệ
Bơm chìm điện phòng nổ PSZ-80 (230m3/h)
Liên hệ

Model: PSZ-80
Hãng: KSK-Balan
* Lưu lượng bơm: 230m3/giờ
* Cấp phòng nổ: IM2c Ex dI Mb
* Cấp bảo vệ: IP68
Mô tả
Máy bơm PSZ-80 được sử dụng để bơm nước sạch, nước thải ô nhiễm, cũng như bùn có lẫn tạp chất. Nó đặc biệt hữu ích để bơm nước từ lò chợ và vỉa trong lò chợ. Các thông số và cấu trúc của nó cho phép bơm nước trong các hố đào mà không cần rãnh đào để dẫn nước đi. Máy bơm có chứng chỉ ATEX theo Chỉ thị 94/9 / WE cho máy loại I, loại M2, cho phép sử dụng máy bơm trong các mỏ hầm lò, bề mặt của các mỏ này, nơi có nguy cơ nổ khí metan hoặc bụi nổ. .
Cấu trúc
PSZ-80 thuộc dòng bơm ly tâm một cấp cánh hở hoặc cánh kín gắn trực tiếp trục của động cơ điện. Động cơ được ngăn với phần tiếp xúc môi chất bằng một khoang chứa dầu và phớt cơ khí kép. PSZ-80 được tích  hợp trên thân một ống dẫn áp suất cho phép gắn cáp áp lực. Máy bơm có một bộ lọc làm đế của máy bơm.
Tính năng tiêu chuẩn: Bộ lọc, cáp điện dài 15m
Vật liệu: Động cơ bằng thép, bộ phận tiếp xúc môi chất bằng gang
Việc lắp ráp máy bơm bao gồm một nắp nhiệt của động cơ và một diode để kiểm soát tính liên tục của việc nối đất.
Đặc tuyến công tác

Cảm biến báo lửa phòng nổ UV/IR (30m)
Cảm biến báo lửa phòng nổ UV/IR (30m)
Liên hệ
Cảm biến báo lửa phòng nổ UV/IR (30m)
Liên hệ

Model: RFD
Xuất xứ: Korea

A/ Mô tả:
* Cảm biến dò lửa công nghệ UV / IR đồng thời phát hiện sự hiện diện của ngọn lửa.
* Cảm biến kép UV và IR đồng thời phát hiện sự hiện diện của ngọn lửa.
* Phạm vi hoạt động tối đa 30 mét với tầm nhìn 100°.
* Giấy phép phòng nổ để sư dụng tại các khu vực nguy hiểm.
* Các tùy chọn đầu ra: Rơle, tín hiệu 4-20㎃ và RS-485.
B/ Thông số kỹ thuật:
[1] Kiểu cảm biến: tia UV và hồng ngoại, hoạt động ngoài trời, phòng cháy nổ.
[2] Phạm vi phát hiện lửa hiệu quả: 30m
[3] Góc quan sát: 100°, kiểu Cone
[4] Nhiệt độ làm việc: -40 ~ +75ºC, khả năng chịu sốc nhiệt  -50 ~ +90°C
[5] Độ ẩm môi trường: 0~95% không ngưng tụ
[6] Tín hiệu đầu ra:
– Đầu ra dạng Rơ le: 1A ( 250VAC, 30VDC ), A-B connect point (Báo lửa),
– Đầu ra tín hiệu: 4~20mA
– Đầu ra truyền thông: RS485
[7] Chức năng:
– Tự chuẩn đoán lỗi cảm biến, tự kiểm tra
– Điều khiển ON/OFF tự chuẩn đoán từ xa
[8] Vật liệu cảm biến:
– Thân cảm biến: Nhôm đúc 6061
– Bề mặt cảm biến: Anodizing Process
– Màu: bạc
[9] Trọng lượng: 0.53 kg
[10] Kích thước ngoài: 64 × 64 × 75mm
[11] Nguồn cấp cho cảm biến:
– Công suất: 5.8W
– Điện áp: DC24V, dòng 100mA